Renovering av Stadsgårdsbadet

etikett

Under hösten 2023 ska Stadsgårdsbadet på Råslätt genomgå ett större underhållsarbete. Badhuset stänger 12 juni för att sedan öppna den 2 januari 2024 igen.

Hela badhuset med bastu och gym kommer vara stängt under tiden som Vätterhem genomför arbetet.

De åtgärder som måste göras är att kakla om den stora bassängen och renovera vattenreningen. Det kommer också genomföras mindre arbeten med fogar och belysning i hela badhuset.

–Skolans simundervisning i Stadsgårdsbadet är flyttad under höstterminen till andra badhus i kommunen. All annan verksamhet och kvällssimskolor måste vi tillfälligt pausa. I kommunen har vi de bassänger vi har och det är många som ska få möjlighet att simma, säger Zophie Vilppala Edvinsson, chef för kommunens badanläggningar.

En positiv insats som gjorts nu under våren är att årskurs 2 på Stadsgårdsskolan får utökad simundervisning under dagtid. Detta för att alla ska få möjlighet bli simkunniga.