Vi bygger för framtiden!

3d-vy från skolgård, Bottnarydsskolan.

3d-vy från skolgård, Bottnarydsskolan. Illustration Tengbom.

etikett

De senaste åren har antalet barn och elever ökat i Jönköpings kommun. I takt med att även kommunen växer beräknas ökningen fortsätta och då krävs det nya förskolor, skolor men också att vi utvecklar redan befintliga lokaler.

Hela Jönköpings kommun växer, inte bara våra två större orter. Därför kommer utbyggnaden och utvecklingen av nya och befintliga förskolor och skolor att ske i ett brett geografiskt område. Det närmsta året planeras byggnation och renovering av följande förskolor och skolor:

Djupadalsskolan 7-9 - nybyggnation

Utmed Kortebovägen byggs en ny högstadieskola och anpassad grundskola. I anslutning till skolan byggs även en fullstor idrottshall. Skolan kommer att ha kapacitet för 375 elever i årskurs 7-9 och 40 elever i anpassad grundskola. Byggnationen planeras att pågå mellan 2023 och 2025.

Sanda högstadium - nybyggnation

Vi bygger en ny högstadieskola, anpassad grundskola och fullstor idrottshall i Huskvarna. Den nya skolan placeras på Sandagymnasiets tomt, mellan den befintliga gymnasieskolan och Birkagatan. Skolan kommer att ha kapacitet för cirka 525 elever i årskurs 7-9 samt 30 elever i anpassad grundskola. Skolan kommer att innehålla ett nytt tillagningskök med två matsalar, en för högstadiet och en för gymnasiet. Byggnationen pågår och beräknas vara färdig hösten 2025.

Bottnarydsskolan F-6

Vi bygger ny skola, fullstor idrottshall och utemiljö vid Bottnarydsskolan. När byggnationen är färdig rivs den befintliga skola och idrottshallen. Den nya skolan kommer att ha kapacitet för 250 elever. Utöver undervisningslokaler kommer skolan att inrymma ett tillagningskök och två matsalar. Byggnationen börjar under 2023 och planerad start för verksamheten i de nya lokalerna är höstterminen 2025.

Ölmstadskolan F-6 och Ölmstad förskola

I Ölmstad bygger vi en ny förskola och skola som ersätter befintliga skollokaler för F-6 och befintlig förskola. En ny fullstor idrottshall kommer också att byggas intill skolan. Det kommer också att finnas ett gemensamt tillagningskök för skola och förskola. Den nya skolan kommer ha kapacitet för 225 elever och förskolan för cirka 90 barn. Byggnationen påbörjas under 2023 och beräknas vara klar i januari 2026.

Lekerydsskolan F-6

På Lekerydsskolan byggs en ny skolbyggnad i två plan som ansluts mot befintlig huvudbyggnad. Den nya byggnaden ska inrymma klassrum och administrativa ytor. I befintlig skolbyggnad görs anpassningar och omdisponering av lokalerna. Efter tillbyggnationen kommer skolan ha kapacitet för 350 elever. Byggnationen kommer pågå från sommaren 2023 till och med hösten 2024.

Talavidskolan F-6

Ny skolbyggnad byggs som kommer inrymma lokaler för årskurs F-3. Även kapaciteten för kök och matsal förstärks och Talavidskolan kommer kunna ta emot 525 elever i årskurs F-6. De nya lokalerna väntas stå klara och vara inflyttningsbara oktober 2023.

Rosenlundsskolan, anpassad grundskola

På Rosenlundsskolans projekteras för en ny skolbyggnad för anpassad grundskola och specialsalar. Den nya skolan dimensioneras för 60 platser i årskurs 1-6 och 30 platser i årskurs 7-9. Byggstart planeras till sommaren 2024 och beräknas vara klart till sommaren 2026.

Slättenskolans idrottshall och matsal

I anslutning till Slättenskolan huvudbyggnad i Norrahammar bygger vi en ny fullstor idrottshall och matsal med tillagningskök. Byggnationen startar sommaren 2023 och beräknas vara klar till läsårsstart 2025.

Hisingstorpshallen

Ny idrottshall byggs vid Hisingstorpsskolan och är klar för verksamhet till sommaren 2023.

Läs mer om våra byggprojekt!

Via länken nedan hittar du information om de flesta bygg- och stadsutvecklingsprojekt, ledningsarbeten samt vägarbeten som är pågående, planerade eller under utredning.

Stadsutveckling, vägarbeten och byggnationer