Stöd vid missbruk, kriminalitet eller våld i nära relationer

Här finns information om stöd inom områdena missbruk av alkohol eller droger, spelmissbruk, kriminalitet och våld i nära relationer.

Kvinna döljer sitt ansikte och står lutad mot vägg.