Äldre

Här finns information om insatser för dig som är äldre. Rätten till en trygg och värdig ålderdom är en självklarhet.

Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över din vardag.

Den grundläggande inriktningen för Jönköpings kommuns äldreomsorg är att du som är äldre ska kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. En förutsättning för detta är att du och dina anhöriga får det stöd och den service ni behöver.

Socialtjänstens arbete med vård och omsorg präglas av tre viktiga principer:

  • Trygghet
  • Självbestämmande
  • Integritet

Hjälp eller bistånd till äldre kan bland annat gälla någon form av stöd i hemmet, lägenhet i äldreboende eller stöd till anhörigvårdare. Det är dina individuella behov som avgör viilken hjälp du kan få.

För dig som bor hemma

Hemtjänst, hjälp i hemmet

Hemtjänst innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Läs mer om vilken hjälp du kan få och hur du ansöker via länken nedan.

Hemtjänst, hjälp i hemmet

Hemlevererad mat

Matportion i hemmet är en behovsprövad insats som du kan ansöka om när du inte kan laga din lunch eller middag själv. Läs mer via länken nedan.

Hemlevererad mat

Trygghetslarm

Att ha trygghetslarm innebär att du har en bärbar larmknapp som du kan trycka på när du behöver tillkalla hjälp. Läs mer om hur det fungerar och hur du ansöker via länken nedan.

Trygghetslarm för dig som är äldre

Hemsjukvård och hemrehabilitering

Om du behöver hjälp med din hälso- och sjukvård i hemmet så är det kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast som i samråd med läkare på vårdcentral eller sjukhus som gör den bedömningen. I så fall blir du registrerad i hemsjukvården. Läs mer via länken nedan.

Hemsjukvård och hemrehabilitering

Hemteam

Hemteam är ett stöd med insats av hälso- och sjukvård för dig som kommit hem från en sjukhusvistelse och har ett förändrat eller nytt hjälpbehov. Läs mer via länken nedan.

Hemteam

Digital tillsyn, trygghetskamera

Digital tillsyn är en tjänst som vänder sig till dig med ett biståndsbeslut om nattlig tillsyn.

Digital tillsyn, trygghetskamera

Hjälp av serviceperson

Du som fyllt 70 år kan få hjälp av äldreomsorgens serviceperson. Exempel på saker du kan få hjälp med är byte av glödlampor och upphängning av gardiner. Läs mer via länken nedan.

Serviceperson hjälper dig som är äldre

Seniorboende och trygghetsboende

I Jönköpings kommun finns två kommunägda seniorboenden. Den enda skillnaden mot vanliga bostäder är att den som ansöker måste ha fyllt 65 år. Där finns alltså inte tillgång till personal som på ett äldreboende. Läs mer via länken nedan.

Seniorboende

Trygghetsboende är för dig över 70 år. I ett trygghetsboende ligger särskild fokus på att du som boende ska känna dig trygg och säker i din bostad. Där finns trygghetsvärdar tillgängliga. Läs mer via länken nedan.

Trygghetsboende

Dagverksamhet

Dagverksamhet vänder sig till dig som är äldre med behov av social gemenskap och meningsfull sysselsättning. För att få mer information om vår dagverksamhet och hur du gör för ansöka, klicka på länken nedan.

Dagverksamhet, äldre

Aktiviteter för seniorer

I Jönköpings kommun finns möjlighet till meningsfullhet, höjd livskvalitet och social gemenskap för dig som är äldre, både fysisk och digital. Läs mer via länken nedan.

Aktiviteter för seniorer

För dig som inte kan bo hemma

Korttidsplats på äldreboende

Det kan finnas tillfällen då du inte kan bo hemma, exempelvis efter en sjukhusvistelse. Då kan du ansöka om en korttidsplats på ett äldreboende eller på en rehabiliteringsenhet. Läs mer via länken nedan.

Korttidsplats på ett äldreboende

Äldreboende

Via länken nedan kan du läsa om de äldreboenden som finns i kommunen, hur du ansöker och mycket mer.

Äldreboende (särskilt boende)

För dig som är anhörig

Avlösning i hemmet

Anhöriga och närstående kan ansöka om 20 timmars kostnadsfri avlösning per månad. Läs mer via länken nedan.

Avlösning i hemmet, för dig som anhörig

Avlösning i form av korttidsvistelse

​Här kan du ansöka om avlösning i form av korttidsvistelse för personer 65 år och äldre. Du som ger dagligt stöd och hjälp till en person som är 65 år och äldre, kan ansöka om plats för personen på korttidsenhet för att du som anhörig ska få avlösning. Läs mer via länken nedan.

Avlösning i form av korttidsvistelse

Anhörigstöd

Behöver någon din hjälp för att klara sin vardag? Äldreomsorgens anhörigstöd riktar sig till dig som hjälper eller stödjer en person som är över 65 år. Läs mer via länken nedan.

Anhörigstöd, äldre

Demensteam

Demensteamet ger råd och stöd till personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom samt till anhöriga och personal inom Jönköpings kommun.

Demensteamet

Restauranger inom äldreomsorgen

Matsedlar och restauranger

Inflytande i äldrefrågor

Kommunala pensionärsrådet

För att stärka pensionärers inflytande över alla frågor som rör äldre finns ett kommunalt pensionärsråd.

Kommunala pensionärsrådet

Hitta äldreboende

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Kontaktcenter
Telefon 036-10 50 00

Vid akuta äldreomsorgsbehov på kvällar, nätter och helger, kontakta socialjouren via 112.