search
Sök
menu
Meny

Äldre

Rätten till en trygg och värdig ålderdom är en självklarhet. Du som är äldre i Jönköpings kommun ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över din vardag.

Den grundläggande inriktningen för Jönköpings kommuns äldreomsorg är att du som är äldre ska kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. En förutsättning för detta är att du och dina anhöriga får det stöd och den service ni behöver.

Hjälp (bistånd) till äldre kan bland annat gälla någon form av stöd i hemmet, lägenhet i äldreboende eller stöd till anhörigvårdare. Det är dina individuella behov som avgör rätten till bistånd.

Du har ett eget ansvar för din hälsa och för att ditt boende är anpassat efter dina förutsättningar.

Aktiviteter och meningsfull fritid

Det ska finnas möjlighet för dig som är äldre att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Runt om i kommunen finns därför träffpunkter där man kan träffas under enkla former. Här kan man fika och lyssna till sång- och musikunderhållning, föreläsningar och andra aktiviteter.  Vill vara fysiskt aktiv kan du delta i lättgympa eller besöka ett friskotek.

Trygghet, självbestämmande och integritet

Socialtjänstens arbete med vård och omsorg präglas av tre viktiga principer:

  • trygghet
  • självbestämmande
  • integritet

Det är viktigt att du som är i behov av hjälp har inflytande över hur hjälpen utformas. Vi går därför tillsammans igenom vad du själv klarar av och vad du behöver hjälp med. Tillsammans bestämmer vi vilka insatser som behövs och vart de ska leda.

Så här ansöker du

För att ansöka om hjälp och stöd ringer du till en biståndshandläggare via kommunens växel 036-10 50 00.

Sök hjälp på ett enkelt sätt!

Du som är 65 år eller äldre och bor i Jönköpings kommun kan på ett enkelt sätt utan att behöva träffa en biståndshandläggare ansöka om hjälp med

  • städning
  • tvätt
  • inköp
  • ärenden till post, bank och apotek
  • trygghetslarm
  • avlösning på korttidsenhet 

Det kallas förenklad biståndshandläggning och innebär att du fyller i ett formulär eller en blankett där du beskriver vilken hjälp du behöver och varför du behöver hjälp. Ansökan skickas till socialtjänsten som utreder och fattar ett beslut utifrån din beskrivning av ditt behov. Ansökningsformulären hittar du under rubriken e-tjänster.

Hitta äldreboende