search
Sök
menu
Meny

Anhörigstöd, äldre

Träd som lutar sig mot annat träd.

Behöver någon din hjälp för att klara sin vardag? Äldreomsorgens anhörigstöd riktar sig till dig som hjälper eller stödjer en person som är över 65 år.

Anhöriga som hjälper eller stödjer en närstående i hemmet utgör en stor grupp i samhället som gör en betydelsefull insats.

I detta sammanhang definieras en anhörig vara en person inom familjen, släkten eller vänkretsen som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående som inte längre klarar av vardagen på egen hand. Att vara anhörig kan innebära att du ger socialt stöd, hjälp med personlig omvårdnad och/eller sjukvårdande uppgifter till någon i din närhet.

Stöd för dig som hjälper eller stödjer en närstående

Det kan vara både positivt och meningsfullt att stödja någon, samtidigt som det kan vara arbetsamt och påfrestande. Du som anhörig kan vara i behov av stöd, för att orka stödja. Då är du välkommen att kontakta oss för att få mer information om vårt anhörigstöd och vad vi kan erbjuda dig.

Utifrån de rekommendationer som råder på grund av pandemin erbjuder vi i nuläget inte taktil massage, solrum och Må bra grupp.

Enskilda samtal

Du som hjälper eller stödjer en närstående erbjuds enskilda samtal. Här ges du möjlighet att tala om din situation med fokus på hur du har det och hur du mår. Samtalet tydliggör även vilken hjälp och vilket stöd som finns att tillgå från Jönköpings kommun.

Samtalet kan ske här på Anhörigcentrum eller i ditt hem, beroende på vilket som passar dig bäst.

Vi som arbetar i Anhörigstödet har tystnadsplikt.

Kontakta anhörigstödet för mer information och anmälan.

Samtalsgrupp

För dig som är anhörig finns samtalsgrupper där du kan träffa andra i liknande situation. I våra samtalsgrupper är det du som är anhörig och din situation som är i centrum. Här får du tillsammans med andra tid och möjlighet att fundera över din livssituation. Vi dricker en kopp kaffe tillsammans.

Din anhörigroll
Hur är min roll som anhörig och hur vill jag att den ska vara?

Kontakta anhörigstödet för mer information och anmälan.

Må bra-grupp

Vi träffas vid fem tillfällen för att få kunskap och dela erfarenheter om olika faktorer som påverkar hälsan. Vid varje tillfälle kommer vi att prova någon form av lättare fysisk aktivitet, samtala om olika tema, ha ”hjärngympa” och fika” nyttigt” tillsammans.

Kontakta anhörigstödsteamet för mer information och anmälan.

Må bra-eftermiddagar i Solrummet

Ett litet paradis med varm sand och skön värme. Här kan du koppla av med en god bok, lösa ett korsord, prata med andra och bara njuta. Vi träffas eftermiddagstid i Solrummet på Solstickegatans äldreboende, Solstickegatan 4, Jönköping

Vi bjuder på enkel fika.

Kontakta anhörigstödet för mer information och anmälan.

Må bra i relaxrummet

Anhöriga kan få taktil rygg-, hand – och fotmassage och avkoppling i massagefåtölj i relaxrummet på Anhörigcentrum.

Taktil massage är en mild typ av massage i form av mjuk och omslutande beröring med varsamma strykningar som aktiverar beröringsreceptorerna. Massagen är anpassad efter varje individ och ges med respekt, omtanke och lyhördhet. Stimuleringen kan ge smärtlindring och det påverkar det parasympatiska nervsystemet – motpolen till adrenalin och stresspåslag.

Kontakta anhörigstödet för mer information och anmälan.

Promenadgrupp

Vill du komma ut och promenera och träffa andra anhöriga tillsammans med någon från oss i anhörigstödsteamet?

Kontakta anhörigstödet för mer information.

Föreläsningar

Föreläsningsserien om demenssjukdom är under rådande omständigheter tillfälligt inställd.

Har du frågor kring något som rör demenssjukdomar når du Jönköpings kommuns demensteam via Kontaktcenter 036-10 50 00 eller via demensteamet@jonköping.se.

Anhörigvårdarkort

Du som vårdar en närstående kan få ett anhörigvårdarkort ifrån oss på Anhörigcentrum. På kortet skrivs ditt och din närståendes namn samt namn och telefonnummer till kontaktpersoner. 

Kortet som är i visitkortsstorlek är framtaget för att ge dig och din närstående trygghet om du skulle råka ut för något oförutsett, t.ex. någon olycka eller bli akut sjuk.

Det är viktigt att de personer som står som kontaktpersoner på anhörigkortet vet vad de ska göra om de blir kontaktade.

Kontakta anhörigstödet för att få ett kort.

Boka rum på korttidsenhet

På Öxnebacka korttidsenhet kan din närstående boka rum i 1-10 dagar när du som anhörig har behov av tillfällig avlösning.

Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare som du når genom att ringa kommunens växel tfn 036-10 50 00. När du har fått din ansökan beviljad kan du själv boka rum via länken.

Bokning av rum på Öxnebacka korttidsenhet

Vill du att vi kontaktar dig?

Vill du att vi kontaktar dig och berättar mer om anhörigstödet i Jönköpings kommun? Fyll i ditt namn och telefonnummer så ringer vi dig inom en vecka. Om du ej blivit kontaktad ring 036-108010.De personuppgifter du skriver in här lagras och behandlas endast för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna raderas därefter. Vid fortsatt kontakt med anhörigstödet lagrar vi dina uppgifter under den tid som kontakten pågår.

Kontakt

Anhörigstödsteamet
Tfn 036-10 80 10

Anhörigcentrum
Seniorernas hus
Klostergatan 69
553 35 Jönköping