Anhörig till person som är äldre

Här får du information om äldreomsorgens anhörigstöd som riktar sig till dig som hjälper eller stödjer en person som är över 65 år.

Behöver någon din hjälp för att klara sin vardag? Anhöriga som hjälper eller stödjer en närstående i hemmet utgör en stor grupp i samhället som gör en betydelsefull insats. I detta sammanhang definieras en anhörig vara en person inom familjen, släkten eller vänkretsen som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående som inte längre klarar av vardagen på egen hand.

Stöd för dig som hjälper eller stödjer en närstående

Det kan vara både positivt och meningsfullt att stödja någon, samtidigt som det kan vara arbetsamt och påfrestande. Du som anhörig kan vara i behov av stöd, för att orka stödja. Då är du välkommen att kontakta oss för att få mer information om vårt anhörigstöd och vad vi kan erbjuda dig.

Enskilda samtal

Du som hjälper eller stödjer en närstående erbjuds enskilda samtal. Här får du möjlighet att tala om din situation med fokus på hur du har det och hur du mår. Samtalet tydliggör även vilken hjälp och vilket stöd som finns att tillgå från Jönköpings kommun.

Samtalet kan ske här på Anhörigcentrum eller i ditt hem, beroende på vilket som passar dig bäst.

Vi som arbetar i Anhörigstödet har tystnadsplikt.

Kontakta anhörigstödet för mer information.

Samtalsgrupp

För dig som är anhörig finns samtalsgrupper där du kan träffa andra i liknande situation. I våra samtalsgrupper är det du som är anhörig och din situation som är i centrum. Här får du tillsammans med andra tid och möjlighet att fundera över din livssituation.

Kontakta anhörigstödet för mer information.

Hälsofrämjande aktiviteter

Solrum

Ett litet paradis med varm sand och skön värme. Här kan du koppla av med en god bok, lösa ett korsord, prata med andra och bara njuta. Vi träffas i Solrummet på Solstickegatans äldreboende, Solstickegatan 4, Jönköping

Vi bjuder på enkelt fika.

Kontakta anhörigstödet för mer information.

Taktil massage och relaxrum

Anhörigstödsteamet erbjuder dig som anhörig taktil rygg-, hand– och fotmassage. Taktil massage är en mild typ av massage i form av mjuk och omslutande beröring med varsamma strykningar som aktiverar beröringsreceptorerna. Massagen är anpassad efter varje individ och ges med respekt, omtanke och lyhördhet. Stimuleringen kan ge smärtlindring och det påverkar det parasympatiska nervsystemet – motpolen till adrenalin och stresspåslag.

Relaxrummet är även utrustat med massagefåtölj som kan användas av dig som är anhörig.

Kontakta anhörigstödet för mer information.

Promenader

Vi ses för promenad, samtal och fika med start från Anhörigcentrum på Torpa.

Kontakta anhörigstödet för mer information.

Föreläsningar

Anhörigstödsteamet erbjuder föreläsningar och informationsträffar med teman som är aktuella anhörigas situation.

Informationsträffar

Demensteamet bjuder in till två sammanhängande informationsträffar för dig som lever nära en person med demenssjukdom. Vid dessa träffar tar de upp sjukdomens konsekvenser och hur man kan underlätta för personer med demenssjukdom och anhöriga.

När: 4 mars och 11 mars kl 17.00–18.30

Var: Anhörigcentrum, Seniorernas Hus Klostergatan 69 Jönköping

Anmälan: Till anhörigstödsteamet senast den 26 februari på telefon 036-10 80 10 eller mejl anhorigstod@jonkoping.se

Välkomna!

Anhörigvårdarkort

Du som vårdar en närstående kan få ett anhörigvårdarkort ifrån oss på Anhörigcentrum. På kortet skrivs ditt och din närståendes namn samt namn och telefonnummer till kontaktpersoner. 

Kortet som är i visitkortsstorlek är framtaget för att ge dig och din närstående trygghet om du skulle råka ut för något oförutsett, t.ex. någon olycka eller bli akut sjuk.

Det är viktigt att de personer som står som kontaktpersoner på anhörigkortet vet vad de ska göra om de blir kontaktade.

Kontakta anhörigstödet för att få ett kort.

Avlösning i form av korttidsvistelse

Vårdar du en anhörig, som är över 65 år, i hemmet så kan du ansöka om avlösning i form av korttidsvistelse.

Så här ansöker du

Ansökan görs hos kommunens biståndshandläggare som du når genom att ringa kommunens kontaktcenter på telefon 036-10 50 00 eller genom att använda e-tjänsten nedan.

Ansök om avlösning i form av korttidsvistelse

Avlösning i hemmet

Anhöriga som stödjer, hjälper eller ger omsorg till en närstående i hemmet utgör en stor grupp i samhället som dagligen gör en betydelsefull insats. Du som vårdar någon som är 65 år eller äldre i hemmet, kan ansöka om avlösning i hemmet.

Avlösning i hemmet, för dig som stödjer en närstående

Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll i ditt namn och telefonnummer så ringer vi dig inom en vecka och berättar mer om anhörigstöd.De personuppgifter du skriver in här lagras och behandlas endast för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna raderas därefter. Vid fortsatt kontakt med anhörigstödet lagrar vi dina uppgifter under den tid som kontakten pågår.

KONTAKT

Anhörigstödsteamet

Telefon: 036-10 80 10

E-post: anhorigstod@jonkoping.se

Adress: Anhörigcentrum Seniorernas hus, Klostergatan 69, 553 35 Jönköping

Senast granskad/publicerad: