search
Sök
menu
Meny

Demensteamet

Demensteamet arbetar med utveckling av demensomsorgen.

Vårt uppdrag är att:

  • vara ett stöd för personer med demensproblematik och/eller demenssjukdom,
  • informera om kommunens möjligheter att ge hjälp och stöd,
  • stötta anhöriga i demensfrågor,
  • handleda och fortbilda personal i kommunens demensomsorg,
  • arbeta med utveckling av demensomsorgen,
  • samverka med intresseorganisationer i utveckling av demensomsorgen. Vi samarbetar med kommunens övriga äldreomsorg och funktionshinderomsorg samt geriatriska kliniken, Ryhov.

Personalgruppen består av:

  • Demenskonsulenter (Arbetsterapeut, Beteendevetare och Silviasystrar)
  • Demenssjuksköterskor (Distriktssköterska och Silviasjuksköterska)