search
Sök
menu
Meny
Sök

Hemteam

Här får du information om hemteam och vilket stöd och hjälp du kan få av hälso- och sjukvård när du har förändrat eller nytt hjälpbehov efter sjukhusvistelse.

Vad är hemteam?

Hemteam är en verksamhet från kommunen bestående av undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska och biståndshandläggare. För att vardagen ska bli bra och fungera i bostaden efter en sjukhusvistelse planerar teamet tillsammans med dig vilket stöd och vilken hjälp du behöver. Detta görs i din bostad, direkt när du kommer hem från sjukhuset. Stödet och hjälpen utförs av personalen i hemteamet den första tiden efter sjukhusvistelsen.

Du känner bäst din hemmiljö

Vård- och omsorgsplaneringen görs i ditt hem, tillsammans med dig och eventuellt någon anhörig. Det innebär att du har möjlighet att påverka och ta ansvar för din situation på ett tydligt sätt.

Du vet bäst hur du fungerar i din bostad och biståndshandläggaren ges förutsättningar att göra en rätt bedömning av din situation.

Vad händer om det inte fungerar i din bostad?

Om du ändå upplever att det inte blir bra för dig i bostaden och arbetslagen i hemteam gör samma bedömning är du garanterad en plats på korttidsenhet inom 24 timmar.

Avgift för dig med hemteam

Läs mer via länken nedan.

Avgift för hjälp i hemmet