search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommunala pensionärsrådet

För att stärka pensionärers inflytande över alla frågor som rör äldre finns ett kommunalt pensionärsråd.

Kommunala pensionärsrådet består av representanter från olika pensionärsorganisationer samt företrädare ur kommunens styrelser och nämnder.

I rådet behandlas frågor som berör äldre och rådet ska verka för att pensionärers synpunkter uppmärksammas i nämndernas verksamhetsplanering. Syftet är att pensionärernas representanter ska medverka på ett aktivt sätt i den kommunala verksamheten.

Rådet sammanträder fyra gånger om året och en beredningsgrupp träffas två veckor innan sammanträdet och arbetar fram en dagordning.

Representerade pensionärsorganisationer är Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna, Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund (SKPF), Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) och Riksföreningen Sverigefinska Pensionärer (SFP).

Ordförande är Ilan De Basso (S).

Kontakt

Helena Härshammar
Sekreterare
Tfn 036-10 68 51