Kommunala pensionärsrådet

Här hittar du information om hur pensionärers inflytande i frågor som berör äldre kan stärkas genom det kommunala pensionärsrådet (KPR).

Kommunala pensionärsrådet består av representanter från olika pensionärsorganisationer samt företrädare ur kommunstyrelsen och äldrenämnden.

I rådet behandlas frågor som berör äldre och rådet ska verka för att pensionärers synpunkter uppmärksammas i nämndernas verksamhetsplanering. Syftet är att pensionärernas representanter ska medverka på ett aktivt sätt i den kommunala verksamheten.

Rådet sammanträder fyra gånger om året och en beredningsgrupp träffas två veckor innan sammanträdet och arbetar fram en dagordning.

Representerade pensionärsorganisationer är Pensionärernas Riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna, Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund (SKPF), Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) och Riksföreningen Sverigefinska Pensionärer (SFP).

Ordförande är Andreas Persson (S).

Sammanträden 2023

  • 21 mars
  • 8 juni
  • 19 september
  • 6 december

Kl. 13.00–16.00

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Åsa Bolton
Sekreterare
Telefon 036-10 68 51