search
Sök
menu
Meny

Hemteam

Vad händer när en sjukhusvistelse är över och det är dags att åka hem till bostaden?

Välkommen hem!

För att vardagen ska bli bra och fungera i bostaden efter en sjukhusvistelse planerar ett hemteam tillsammans med dig vilket stöd och hjälp du behöver. Detta görs i din bostad, direkt när du kommer hem från sjukhuset.

Vad är hemteam?

Hemteam är ett arbetslag från kommunen bestående av undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska och biståndshandläggare. Tillsammans med dig planerar hemteamet den vård och omsorg som du är i behov av. 

Du känner bäst din hemmiljö

Vård- och omsorgsplaneringen görs i ditt hem, tillsammans med dig och eventuellt någon anhörig. Det innebär att du har möjlighet att påverka och ta ansvar för din situation på ett tydligt sätt.

Du vet bäst hur du fungerar i din bostad och biståndshandläggaren ges förutsättningar att göra en rätt bedömning av din situation.

Första veckorna hemma

Hemteamet kommer att utföra den omsorg, vård och rehabilitering som ni tillsammans planerar för, från och med din första dag i bostaden. Behöver du vård och omsorg under sena kvällar, nätter och helger kommer hemtjänsten och hemsjukvården att hjälpa dig med det.

Har du inte tidigare haft hemtjänst kommer du få välja hemtjänstutförare.

Vad händer om det inte fungerar i din bostad?

Om du ändå upplever att det inte blir bra för dig i bostaden och arbetslagen i hemteam gör samma bedömning är du garanterad en plats på korttidsenhet inom 24 timmar.