search
Sök
menu
Meny

Så arbetar hemteamet

Information till anställda inom Region Jönköpings län om kommunens vård- och omsorgsplaneringen i hemmet.

Vård- och omsorgsplanering i hemmet sker genom hemteamet och är ett alternativ till vårdplanering på sjukhuset. Det innebär att utredning och planering av fortsatta insatser sker i den enskildes hem. Syftet med vård- och omsorgsplanering i hemmet är att öka den enskildes möjlighet att påverka och ta ansvar för sin egen situation.

Planeringen har stor betydelse för att klargöra individens fortsatta behov av omsorg, vård och rehabilitering efter sjukhusvistelse, oberoende av vårdgivare. Målsättningen är att den enskilde i första hand ska erbjudas omsorg, vård och rehabilitering i sitt hem efter sjukhusvistelsen.

Vem erbjuds vård- och omsorgsplanering i hemmet?

Medborgare i Jönköpings kommun som har behov av vård- och omsorgsplanering p.g.a. nya eller utökade vård och omsorgsbehov.

Vad kan du göra för att underlätta?

För att skapa de bästa förutsättningar för den enskildes vård- och omsorgsplanering i hemmet, är det viktigt att:

  • Den enskilde inte längre bedöms vara i behov av slutenvård.
  • Den enskilde kan skrivas ut under förmiddagen, ca kl 10.00.
  • Det finns tydliga underlag och information från slutenvården för att på bästa sätt kunna fortsätta.

Så här går arbetet till

  1. Anmälan till samordnad vårdplanering sker via Cosmic Link. Sjukhusets personal ansvarar för att informera den enskilde om hemteamet och lämna en informationsbroschyr under sjukhusvistelsen. Broschyren Information om hemteam finns nedan i dokumentrutan. Öppna och skriv ut den i färg. Biståndshandläggaren från hemteamet kontaktar den enskilde och vårdavdelningen för att komma överens om tid för hemgång.
  2. Hemteamets personal möter upp den enskilde i hemmet vid hemgång för att tillsammans göra en planering om behov av hjälp och stöd i hemmet under utredningstiden som är max 14 dagar. Utifrån den enskildes behov utför personalen i teamet omvårdnadsinsatser, rehabilitering, anpassning av hemmiljö m.m. med fokus på att utreda och kartlägga behov och funktioner.
  3. Om den enskilde bedöms ha behov av fortsatt hjälp och stöd i hemmet, tar biståndshandläggare beslut om hjälp i hemmet (hemtjänst). Därefter skickas beslutet till vald hemtjänstutförare.
  4. Legitimerad personal rapporterar till respektive hälso- och sjukvårds- team/vårdcentral vid behov av fortsatt hjälp med vård och rehabilitering i hemmet.

Om den enskilde upplever att det inte fungerar att vara i bostaden under utredningstiden finns tillgång till en korttidsvistelse inom 24 timmar efter bedömning från hemteam.

Telefonlista hemteam

  • Enhetschef äldreomsorgen, telefon 036-10 81 99
  • Enhetschef hälso- och sjukvård, telefon 036-10 21 27
  • Bitr. enhetschef för undersköterskorna i Hemteam, telefon 036-10 58 55
Telefonlista Hemteam Söder

Titel

Telefon

Sjuksköterska, distrikssköterska

070-244 73 17

Sjuksköterska, distrikssköterska

070-245 17 51

Arbetsterapeut

072-454 07 66

Arbetsterapeut

072-535 32 47

Sjukgymnast, fysioterapeut

070-235 71 65

Sjukgymnast, fysioterapeut

070-653 92 92

Biståndshandläggare

036-10 76 85

Biståndshandläggare

036-10 76 85

Undersköterska

036-10 73 32

Akuttelefon, undersköterska

072-215 44 66

Telefonlista Hemteam Centrum

Titel

Telefon

Sjuksköterska, distrikssköterska

073-047 99 67

Sjuksköterska, distrikssköterska

073-049 08 39

Arbetsterapeut

072-501 56 59

Arbetsterapeut

070-276 85 48

Sjukgymnast, fysioterapeut

073-063 09 57

Sjukgymnast, fysioterapeut

070-235 75 32

Biståndshandläggare

036- 10 76 53

Biståndshandläggare

036- 10 76 93

Biståndshandläggare

036- 10 29 83

Undersköterska

036-10 51 05

Akuttelefon, undersköterska

073-06 275 17

Telefonlista Hemteam Öster

Titel

Telefon

Sjuksköterska, distrikssköterska

070-511 79 89

Sjuksköterska, distrikssköterska

070-511 47 15

Arbetsterapeut

070-279 06 60

Arbetsterapeut

070-576 56 44

Sjukgymnast, fysioterapeut

070-235 59 38

Sjukgymnast, fysioterapeut

070-235 76 06

Biståndshandläggare

036- 10 76 68

Biståndshandläggare

036-10 55 59

Undersköterska

036-10 77 79

Akuttelefon, undersköterska

072-450 46 38

Pooltjänster i Hemteam

Titel

Telefon

Biståndshandläggare

036-10 25 54

Sjuksköterska, distriktssköterska

073-053 56 28

Sjuksköterska, distriktssköterska

072-208 57 96