Borgerliga förrättningar

Här hittar du information om borgerlig begravning, borgerlig vigsel och namn­givnings­ceremoni.

En hand trär på vigselring på ett en annan hands finger.