Förälder JKPG, ditt stöd i föräldraskapet

Fyra olika personers pannor och hår och en text som säger "Förälder JKPG".

Här finns information för dig som har barn mellan 0 och 18 år. Är du orolig för ditt barn? Är du osäker i din föräldraroll? Har du svårt att prata med ditt barn?

Vägledning och tips i ditt föräldraskap

Här kan du hitta vägledning och tips i ditt föräldraskap. Här finns också kontaktuppgifter till vart du kan vända dig för att få stöd och hjälp till dig och ditt barn.   

En bra relation mellan barn och förälder är den bästa grunden för att klara utmaningar när de kommer. Med öppenhet och tillit är det enklare att gemensamt upprätthålla goda vardagsvanor i familjen, hantera stress och klara andra utmaningar.

På de här sidorna kan du läsa mer om:

den unika relationen mellan föräldrar och barn

vardagsvanorna som kan göra skillnad

svårigheter som kan uppstå kring barnen

situationer när familjen förändras

Aktuellt från Förälder JKPG:


  • Vägledande samspel för tonårsföräldrar
    Välkommen till föräldraprogrammet vägledande samspel för tonårsföräldrar. Programmet utgår från den unika relation som just du och din tonåring har och fokuserar på ert positiva samspel.

Stöd för dig som förälder

Behovet av stöd kan se olika ut i olika situationer och det finns därför olika former av stöd och verksamheter för dig som är förälder. På sidorna här på Förälder JKPG berättar vi vilka verksamheter du kan vända dig till för att få stöd.

10 vanliga föräldrafrågor och svar

Kontakta "Råd och service"

Råd och service är en bra första kontakt när du behöver hjälp i föräldraskapet. Ring oss så pratar vi om hur vi kan gå vidare eller vilken verksamhet du kan kontakta för stöd.

Vid vår kontakt görs inga journalanteckningar eller annan registrering.

Du når oss via kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

Stöd för blivande föräldrar

Föräldrautbildningar

På grund av rådande omständigheter är föreläsningar för blivande föräldrar som tidigare hållits på Ryhov inställda tills vidare. Som stöd finns istället tre filmer som handlar om den känslomässiga relationen med barnet. Varje film är 3-5 min långa och kan vara bra att se innan barnet kommer.

Film: Föräldrautbildning 1 – Graviditet Länk till annan webbplats.

Film: Föräldrautbildning 2 – Nyfödd Länk till annan webbplats.

Film: Föräldrautbildning 3 – När det känns svårt Länk till annan webbplats.

Stöd för föräldrar till barn 0-5 år

Familjecentralen/Barnhälsovården
I Jönköpings kommun finns familjecentraler, där barnhälsovård, kvinnohälsovård, kurator och öppen förskola samverkar kring familjen. 

Familjecentralen är en mötesplats där man kan knyta kontakter, hämta kunskap samt få råd och stöd i föräldrarollen.

Familjecentraler

Kuratorn på familjecentralen
Vill du ha råd och stöd i din föräldraroll kan du vända dig till kuratorn på familjecentralen.
Att ha kontakt med kuratorn är kostnadsfritt och omfattas av sekretess. Vid kontakt görs inga journalanteckningar eller annan registrering.

Kurator på familjecentralen

Barnhälsovården
Barnhälsovården arbetar med förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar och vaccinationer för alla barn under 6 år.

Barnhälsovård Länk till annan webbplats.

1177 för rådgivning
Du kan alltid ringa till telefonnummer 1177 för rådgivning om ditt barn blir sjukt. Du kan också söka information på 1177.se. Där kan du få rådgivning om hälsovård och sjukdomar på tio olika språk.

Länk till: 1177.se. (Sök på barnhälsovård och geografisk plats) Länk till annan webbplats.

Familjebehandling

Familjebehandling är en del av socialtjänstens öppenvård och erbjuder förutom biståndsbeprövade insatser även föräldra- och barngrupper.

Föräldrar med barn mellan 0-12 år kan delta i en föräldragrupp som heter Trygghetscirkeln.

Trygghetscirkeln

Om någon i barnets familj har en beroende problematik kan det vara hjälpfullt för barnets att få sätta ord på detta. Därför har Familjebehandling barngrupper i lokalen Musslan.

Musslan

Kontakta Familjebehandling via Kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

Stöd för föräldrar till barn från 6 år och uppåt

Elevhälsan på ditt barns skola
Elevhälsan består av skolläkare, skolsköterska, skolkurator,
specialpedagog och skolpsykolog. Dessa samverkar med varandra
(elevhälsoteam), övrig skolpersonal och vid behov med andra aktörer som exempelvis barn- och ungdomshälsan eller socialtjänsten. Elevhälsans uppdrag är att stödja ditt barns utveckling och skapa goda förutsättningar för en god hälsa. I första hand är det skolsköterska och skolkurator som är kontaktpersoner.

När? När som helst när du har frågor om ditt barns hälsa, utveckling och lärande.

Elevhälsan. Välj ditt barns skola för kontaktuppgifter till elevhälsan.

Barn- och ungdomshälsan i Huskvarna
Barn- och ungdomshälsan är en mottagning för barn och ungdomar från förskoleklass till 17 år och deras föräldrar. Det kan till exempel handla om bråk och konflikter i hemmet eller psykisk ohälsa i ett tidigt stadium. Enhetens kuratorer och psykologer erbjuder råd och stöd, telefonrådgivning och behandling. Ingen remiss behövs. Tfn 010-241 10 30.

Barn- och ungdomshälsan, information på 1177.se Länk till annan webbplats.

Barn- och ungdomspsykiatrin
BUP är för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatriskt stöd eller vård. Som vuxen kan du söka hjälp för barn som du har ansvar för. Barn och unga kan själva söka hjälp direkt. Tfn 010-241 10 30.

När? Vid allvarligare psykiska besvär. Ring för rådgivning.

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, information på 1177.se Länk till annan webbplats.

1177 för rådgivning
Du kan alltid ringa 1177 för rådgivning om ditt barn blir sjukt. Du kan också söka information på 1177.se. Där kan du få rådgivning om hälsovård och sjukdomar på tio olika språk.

1177.se. Sök på barnhälsovård och geografisk plats Länk till annan webbplats.

1177.se, Health Care in ten different languages Länk till annan webbplats.

Familjebehandling

Familjebehandling är en del av socialtjänstens öppenvård och erbjuder förutom biståndsbeprövade insatser även föräldra- och barngrupper.

Föräldrar med barn mellan 0-12 år kan delta i en föräldragrupp som heter Trygghetscirkeln.

Trygghetscirkeln

Om någon i barnets familj har en beroende problematik kan det vara hjälpfullt för barnets att få sätta ord på detta. Därför har Familjebehandling barngrupper i lokalen Musslan.

Musslan

Kontakta Familjebehandling via Kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

Stöd för föräldrar till unga, 13-18 år

Elevhälsan på ditt barns skola
Elevhälsan består av skolläkare, skolsköterska, skolkurator,
specialpedagog och skolpsykolog. Dessa samverkar med varandra
(elevhälsoteam), övrig skolpersonal och vid behov med andra aktörer som exempelvis barn- och ungdomshälsan eller socialtjänsten. Elevhälsans uppdrag är att stödja ditt barns utveckling och skapa goda förutsättningar för en god hälsa. I första hand är det skolsköterska och skolkurator som är kontaktpersoner.

När? När som helst när du har frågor om ditt barns hälsa, utveckling och lärande.

Elevhälsan. Välj ditt barns skola för kontaktuppgifter till elevhälsan

Barn- och ungdomshälsan i Huskvarna
Barn- och ungdomshälsan är en mottagning för barn och ungdomar från förskoleklass till 17 år och deras föräldrar. Det kan till exempel handla om bråk och konflikter i hemmet eller psykisk ohälsa i ett tidigt stadium. Enhetens kuratorer och psykologer erbjuder råd och stöd, telefonrådgivning och behandling. Ingen remiss behövs. Tfn 010-241 10 30.

När? När du eller ditt barn haft kontakt med skolans elevhälsa och behöver mer stöd och/eller behandling.

Barn- och ungdomshälsan, information på 1177.se Länk till annan webbplats.

Fältgruppen
Stöd för ungdomar och för dig som förälder. Ingår i socialtjänsten, och har tystnadsplikt. Fältarna arbetar för att öka tryggheten för ungdomar, och finns där ungdomarna är - på fritidsgårdar, konserter, badplatser osv. Arbetar både dag- och kvällstid.

Jourtelefon 0768-46 16 46. Telefonen är alltid bemannad när gruppen är i tjänst.

När? När du vill prata med någon, eller tror att din tonåring behöver någon att prata med.

Fältare

Barn- och ungdomspsykiatrin
BUP är för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatriskt stöd eller vård. Som vuxen kan du söka hjälp för barn som du har ansvar för. Barn och unga kan själva söka hjälp direkt. Tfn 010-241 10 30.

När? Vid allvarligare psykiska besvär. Ring för rådgivning.

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, information på 1177.se Länk till annan webbplats.

Ungdomsmottagningen
För ungdomar finns Ungdomsmottagningen på Östra Storgatan i Jönköping. Hit kan unga vända sig för att få hjälp och stöd i alla möjliga frågor - funderingar om kroppen, alkohol och droger, preventivmedel, graviditet, könssjukdomar eller relationer.

När? När som helst, vid behov. Mottagningen har öppet vardagar kl 8-17.

Ungdomsmottagningen, information på 1177.se Länk till annan webbplats.

Ungdomsmottagningen Jönköpings län - online Länk till annan webbplats.

Föräldratelefoner, jourtelefoner

Många organisationer och föreningar erbjuder telefonjourer eller chattar. Här finns några av dem.

Föräldratelefon - Mind, 020-85 20 00

Bemannas av utbildade psykologer och/eller socionomer med lång yrkeserfarenhet. Du får vara anonym.

Minds webbplats Länk till annan webbplats.

BRIS Vuxentelefon - om barn, 0771- 50 50 50

För dig som vill prata om oro kring egna eller andras barn upp till 18 år. Bemannas av erfarna kuratorer. Stöd, vägledning och information om hur du kan bidra till att förändra ett barns situation till det bättre. Fokus på barnets perspektiv och rättigheter. Du får vara anonym.

BRIS webbplats Länk till annan webbplats.

Rädda Barnens föräldratelefon, 020-786 786

Rådgivning för alla föräldrar. Även en Föräldramejl - foraldrar@rb.se.
På föräldramejlen får man alltid svar inom 72 timmar.

Rädda Barnens webbplats Länk till annan webbplats.

Fler föräldratelefoner på 1177.se Länk till annan webbplats.

Akut hjälp

Ring 112 när det inträffat en olycka, brand, akut sjukdomsfall eller vid pågående brott eller misshandel. Du hamnar då hos SOS Alarm.

Om du upplever att ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Akut hjälp

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Råd och service
Telefon 036-10 50 00

Telefontid:
Måndag, tisdag, torsdag kl. 08.00-12.00
Onsdag kl. 13.00-16.00