Kuratorn på familjecentralen

Här finns information om och kontaktupgifter till kuratorn på familjecentralen.

På familjecentralen finns kvinnohälsovård, barnhälsovård, kurator och öppen förskola som arbetar i samverkan. Vi erbjuder förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar, föräldracaféer och föräldragrupper under graviditet och barnets första sex år. Familjecentralen är en mötesplats där man kan knyta kontakter, hämta kunskap samt få råd och stöd i föräldrarollen.

På varje familjecentral finns en kurator som kan ge dig stöd i din föräldraroll både genom enskilda samtal och genom föräldragrupper. Kuratorn erbjuder också stöd till familjen vid relationsproblem. Du kan få även vägledning om vart du ska vända sig i olika situationer och stöd i kontakt med olika myndigheter.

På familjecentralerna finns även BVC-sjuksköterskor, barnmorskor och förskollärare samlade för att ge barnfamiljer bästa möjliga stöd i föräldraskapet.

Kostnadsfritt

Att ha kontakt med kuratorn är kostnadsfritt och omfattas av sekretess. Vid vår kontakt görs inga journalanteckningar eller annan registrering.

Kontaktuppgifter till kurator på familjecentral

Familjecentral

Namn och e-post

Telefon

Bankeryd

Ida Christensson

036-10 24 88

Dalvik

Frida Öhgren

036-10 60 55

Gränna

Annika Piel-Friberg

036-10 36 20

Huskvarna

Edla Henriks

Elisabeth Rengstig

036-10 21 12

036-10 26 09

Norrahammar, Knuten

Eva Herbestam

036-10 36 65

Rosenlund

Eweline Allard

Tatiana Ivanova

036-10 30 67

036-10 72 51

Råslätt

Susanne Johansson

Annika Oliv

036-10 24 55

036-10 51 69

Tenhult

Stephanie Marckwort

036-10 27 71

Väster

Marika Thörewik

Inger Reuterland-Persson

036-10 26 39

036-10 28 90

Öxnehaga och Österängen

Elin Sigblad

Kerstin Carlsson

036-10 25 35

036-10 28 35


Senast granskad/publicerad: