Vardagsvanor i din familj

Barn- och skolläkare Maria Lindh om vardagsvanor.

Här får du som förälder råd kring vanor och rutiner, hur du kan skapa goda vardagsvanor som gör familjelivet lite enklare.

Att fysisk aktivitet och tillräckligt med sömn ökar koncentrationsförmågan är konstaterat. Lägg till en varierad kost, och att ni försöker äta tillsammans i lugn och ro regelbundet. Och fundera över sätt att motverka stress i just din familj. Där har ni en bra grund för ett bra vardagsliv.

Att det kommer dagar när allt är upp och ner spelar mindre roll om ni ändå har vardagsrutiner som fungerar.

Här hittar du sidor om

sömnen - hur mycket sömn behöver ditt barn?

kosten - om näring, och om samvaron kring matbordet

hälsa och välbefinnande - vad ni själva kan göra för att må bra

stress - hur kan ni motverka den i din familj?

lärande - hur barn och unga lär sig, och forskares teorier om inlärning

skärmtid - om barn och ungas digitala tillvaro, och vad den innebär.

Stöd för föräldrar till barn 0-5 år

Familjecentralen/Barnhälsovården
I Jönköpings kommun finns familjecentraler, där barnhälsovård, kvinnohälsovård, kurator och öppen förskola samverkar kring familjen. 

Familjecentralen är en mötesplats där man kan knyta kontakter, hämta kunskap samt få råd och stöd i föräldrarollen.

Familjecentraler

Kuratorn på familjecentralen
Vill du ha råd och stöd i din föräldraroll kan du vända dig till kuratorn på familjecentralen.
Att ha kontakt med kuratorn är kostnadsfritt och omfattas av sekretess. Vid kontakt görs inga journalanteckningar eller annan registrering.

Kurator på familjecentralen

Barnhälsovården
Barnhälsovården arbetar med förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar och vaccinationer för alla barn under 6 år.

Barnhälsovård Länk till annan webbplats.

1177 för rådgivning
Du kan alltid ringa till telefonnummer 1177 för rådgivning om ditt barn blir sjukt. Du kan också söka information på 1177.se. Där kan du få rådgivning om hälsovård och sjukdomar på tio olika språk.

Länk till: 1177.se. (Sök på barnhälsovård och geografisk plats) Länk till annan webbplats.

Familjebehandling

Familjebehandling är en del av socialtjänstens öppenvård och erbjuder förutom biståndsbeprövade insatser även föräldra- och barngrupper.

Föräldrar med barn mellan 0-12 år kan delta i en föräldragrupp som heter Trygghetscirkeln.

Trygghetscirkeln

Om någon i barnets familj har en beroende problematik kan det vara hjälpfullt för barnets att få sätta ord på detta. Därför har Familjebehandling barngrupper i lokalen Musslan.

Musslan

Kontakta Familjebehandling via Kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

Stöd för föräldrar till barn från 6 år och uppåt

Elevhälsan på ditt barns skola
Elevhälsan består av skolläkare, skolsköterska, skolkurator,
specialpedagog och skolpsykolog. Dessa samverkar med varandra
(elevhälsoteam), övrig skolpersonal och vid behov med andra aktörer som exempelvis barn- och ungdomshälsan eller socialtjänsten. Elevhälsans uppdrag är att stödja ditt barns utveckling och skapa goda förutsättningar för en god hälsa. I första hand är det skolsköterska och skolkurator som är kontaktpersoner.

När? När som helst när du har frågor om ditt barns hälsa, utveckling och lärande.

Elevhälsan. Välj ditt barns skola för kontaktuppgifter till elevhälsan.

Barn- och ungdomshälsan i Huskvarna
Barn- och ungdomshälsan är en mottagning för barn och ungdomar från förskoleklass till 17 år och deras föräldrar. Det kan till exempel handla om bråk och konflikter i hemmet eller psykisk ohälsa i ett tidigt stadium. Enhetens kuratorer och psykologer erbjuder råd och stöd, telefonrådgivning och behandling. Ingen remiss behövs. Tfn 010-241 10 30.

Barn- och ungdomshälsan, information på 1177.se Länk till annan webbplats.

Barn- och ungdomspsykiatrin
BUP är för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatriskt stöd eller vård. Som vuxen kan du söka hjälp för barn som du har ansvar för. Barn och unga kan själva söka hjälp direkt. Tfn 010-241 10 30.

När? Vid allvarligare psykiska besvär. Ring för rådgivning.

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, information på 1177.se Länk till annan webbplats.

1177 för rådgivning
Du kan alltid ringa 1177 för rådgivning om ditt barn blir sjukt. Du kan också söka information på 1177.se. Där kan du få rådgivning om hälsovård och sjukdomar på tio olika språk.

1177.se. Sök på barnhälsovård och geografisk plats Länk till annan webbplats.

1177.se, Health Care in ten different languages Länk till annan webbplats.

Familjebehandling

Familjebehandling är en del av socialtjänstens öppenvård och erbjuder förutom biståndsbeprövade insatser även föräldra- och barngrupper.

Föräldrar med barn mellan 0-12 år kan delta i en föräldragrupp som heter Trygghetscirkeln.

Trygghetscirkeln

Om någon i barnets familj har en beroende problematik kan det vara hjälpfullt för barnets att få sätta ord på detta. Därför har Familjebehandling barngrupper i lokalen Musslan.

Musslan

Kontakta Familjebehandling via Kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

Stöd för föräldrar till unga, 13-18 år

Elevhälsan på ditt barns skola
Elevhälsan består av skolläkare, skolsköterska, skolkurator,
specialpedagog och skolpsykolog. Dessa samverkar med varandra
(elevhälsoteam), övrig skolpersonal och vid behov med andra aktörer som exempelvis barn- och ungdomshälsan eller socialtjänsten. Elevhälsans uppdrag är att stödja ditt barns utveckling och skapa goda förutsättningar för en god hälsa. I första hand är det skolsköterska och skolkurator som är kontaktpersoner.

När? När som helst när du har frågor om ditt barns hälsa, utveckling och lärande.

Elevhälsan. Välj ditt barns skola för kontaktuppgifter till elevhälsan

Barn- och ungdomshälsan i Huskvarna
Barn- och ungdomshälsan är en mottagning för barn och ungdomar från förskoleklass till 17 år och deras föräldrar. Det kan till exempel handla om bråk och konflikter i hemmet eller psykisk ohälsa i ett tidigt stadium. Enhetens kuratorer och psykologer erbjuder råd och stöd, telefonrådgivning och behandling. Ingen remiss behövs. Tfn 010-241 10 30.

När? När du eller ditt barn haft kontakt med skolans elevhälsa och behöver mer stöd och/eller behandling.

Barn- och ungdomshälsan, information på 1177.se Länk till annan webbplats.

Fältgruppen
Stöd för ungdomar och för dig som förälder. Ingår i socialtjänsten, och har tystnadsplikt. Fältarna arbetar för att öka tryggheten för ungdomar, och finns där ungdomarna är - på fritidsgårdar, konserter, badplatser osv. Arbetar både dag- och kvällstid.

Jourtelefon 0768-46 16 46. Telefonen är alltid bemannad när gruppen är i tjänst.

När? När du vill prata med någon, eller tror att din tonåring behöver någon att prata med.

Fältare

Barn- och ungdomspsykiatrin
BUP är för barn och unga upp till 18 år som behöver psykiatriskt stöd eller vård. Som vuxen kan du söka hjälp för barn som du har ansvar för. Barn och unga kan själva söka hjälp direkt. Tfn 010-241 10 30.

När? Vid allvarligare psykiska besvär. Ring för rådgivning.

Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen, information på 1177.se Länk till annan webbplats.

Ungdomsmottagningen
För ungdomar finns Ungdomsmottagningen på Östra Storgatan i Jönköping. Hit kan unga vända sig för att få hjälp och stöd i alla möjliga frågor - funderingar om kroppen, alkohol och droger, preventivmedel, graviditet, könssjukdomar eller relationer.

När? När som helst, vid behov. Mottagningen har öppet vardagar kl 8-17.

Ungdomsmottagningen, information på 1177.se Länk till annan webbplats.

Ungdomsmottagningen Jönköpings län - online Länk till annan webbplats.

Boktips om vardagslivet i familjen

Jesper Juul. "Livet i familjen: om det viktiga samspelet". e-bok, Bonnier Fakta, 2015.

Senast granskad/publicerad: