search
Sök
menu
Meny

Anhörigstöd, funktionshinder

Människor med funktionshinder, illustration.

Stödjer och hjälper du någon i din närhet som har nedsatta förmågor eller är långvarigt sjuk? Hur har du det själv? Kanske kan anhörigstödet göra något för dig?

Anhörig

I detta sammanhang  definieras en anhörig vara en person som hjälper någon när och kär som är äldre, långvarigt sjuk eller som har en funktionsnedsättning. När vi hör ordet "anhörig" så tänker vi automatiskt på en familjemedlem eller en släkting, men i detta sammanhang har man rätt till stöd även som vän.

Det behöver alltså inte finnas några blodsband till den man stödjer, för att vända sig till kommunens anhörigstöd.

Att stötta någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning är en viktig uppgift, och det kan många gånger vara krävande. Det är då lätt att glömma bort sig själv.

Service för anhöriga - anhörigstöd

Sedan 2009 är det lagstadgat att man som anhörig eller vän till någon med funktionsnedsättning, som är långvarigt sjuk eller äldre ska erbjudas stöd för att underlätta deras vardag. Det är dock upp till varje kommun hur de utvecklar stödet till anhöriga.

Inom Jönköpings kommun och funktionshinderomsorgen har vi valt att erbjuda följande insatser;

Samtalsstöd

Kanske behöver du en stund för att "prata av dig", eller så har du behov av stödsamtal.  Kanske har du frågor som rör ditt anhörigskap. 

Vilken typ av samtal du än är i behov av är du välkommen att kontakta anhörigstödet för detta.

I Anhörigstödet råder full sekretess och ingen dokumentation förs.

Du är välkommen på ett personligt besök, men samtalet kan också ske via telefon, det är du som bestämmer detta.

Information och föreläsningar

Vid Temakvällarna ges information i form av föreläsningar. Där finns också möjlighet att ställa frågor till föreläsaren. Detta är kostnadsfritt.

Anhöriggrupper

Vår och höst erbjuds anhöriggrupper/studiecirklar, utifrån olika teman.

Att delta i en anhöriggrupp är kostnadsfritt.

Rekreation

Det finns möjlighet till avkoppling och rekreation. Du har möjlighet att tillbringa en dag på Rosenlundsbadets Relaxavdelning.

Kontakta anhörigkonsulent och hör dig för om något mera kan erbjudas i form av avkoppling och rekreation.

Var med och påverka Anhörigstödets innehåll

Tycker du att det saknas något i det vi erbjuder?

Har du förslag på något tema som en temakväll kan handla om? 

Eller har du förslag på vilket innehåll en anhöriggrupp ska ha? 

Kanske är det möjligt att ordna med just det du efterfrågar. Så hör av dig med dina önskemål och förslag.

Jag vill bli kontaktad för att få mera information om anhörigstöd

Jag vill bli kontaktad för att få mera information om anhörigstöd:
Jag vill bli kontaktad för att få mera information om anhörigstöd:
De personuppgifter du skriver in här lagras och behandlas endast för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna raderas därefter.

Kontakt

Ingegärd Eknor
anhörigkonsulent
Tfn 036-10 79 52
E-post till anhörigstöd