search
Sök
menu
Meny

Anhörigstöd, funktionshinder

Människor med funktionshinder, illustration.

Stödjer och hjälper du någon i din närhet som har nedsatta förmågor eller är långvarigt sjuk? Hur har du det själv?  Kanske kan anhörigstödet göra något för dig?

Anhörig

I detta sammanhang  definieras en anhörig vara en person som hjälper någon nära som är äldre, långvarigt sjuk eller som har en funktionsnedsättning. När vi hör ordet "anhörig" så tänker vi automatiskt på en familjemedlem eller en släkting, men i detta sammanhang har man rätt till stöd även som vän.

Det behöver alltså inte finnas några blodsband till den man stödjer, för att vända sig till kommunens anhörigstöd.

Att stötta någon med sjukdom eller funktionsnedsättning är viktigt, och det kräver ofta mycket av en. Kanske är det då lätt att glömma bort sig själv?

Service för anhöriga - anhörigstöd

Service för anhöriga - anhörigstöd

Sedan 2009 är det lagstadgat att alla som är anhörig eller vän till någon med funktionsnedsättning, som är långvarigt sjuk eller äldre ska erbjudas stöd för att underlätta deras vardag. Det är dock upp till varje kommun att utveckla stödet till anhöriga som den vill.

Inom Jönköpings kommun och funktionshinderomsorgen har vi valt att erbjuda följande insatser;

Samtalsstöd

Samtalsstöd

Kanske behöver du en stund för att "prata av dig", eller så har du behov av stödsamtal.  Kanske har du frågor som rör ditt anhörigskap. 

Vilken typ av samtal du än är i behov av är du välkommen att kontakta anhörigstödet för detta.

I Anhörigstödet råder full sekretess och ingen dokumentation sker.

Du är välkommen på ett personligt besök, men samtalet kan också ske via telefon, det är du som bestämmer detta.

Information och föreläsningar

Information och föreläsningar

 

Vid Temakvällarna ges information i form av föreläsningar. Där finns också möjlighet att ställa frågor till föreläsaren.

Diagnosträffarna är ett samarbete med Region Jönköpings län. I korta drag går det till så att deltagarna sammanställer frågor kring en specifik diagnos, frågor som sedan besvaras av experter såsom läkare, psykolog, psykiater etc, beroende på vilken diagnos som är den aktuella.

Varje höst har vi en utbildning kring neuropsykiatri - vid fyra träffar/en gång per månad. Detta är delvis ett samarbete med Region Jönköpings län. Neuropsykiatriska teamet från länssjukhuset Ryhov håller i den teoretiska delen. Vid tredje träffen berättar några med egen erfarenhet av neuropsykiatri om hur det är att leva med denna diagnos. Den avslutande gången ges information om vad kommunen kan bistå med gällande sysselsättning/arbete/utbildning.  Dessutom vilket stöd det finns att ansöka om, och hur man går till väga när man söker det.

Anhöriggrupper

Anhöriggrupper

Vår och höst erbjuds ett flertal anhöriggrupper/studiecirklar, med olika inriktning.

För anhöriga till dem med neuropsykiatriska diagnoser startas grupp/grupper regelbundet varje termin, då det är stor efterfrågan på just sådana grupper.

Utöver den gruppen erbjuds ett flertal andra grupper. Längre fram i sommar kommer mer detaljerad information om de olika grupper som kommer att erbjudas under hösten. 

För att en grupp ska kunna starta så måste tillräckligt många, cirka 7-8 personer, visa intresse av att vilja delta.

Rekreation

Rekreation

Det finns möjlighet till avkoppling och rekreation. Du har möjlighet att tillbringa en dag på Rosenlundsbadets Relaxavdelning.

Kontakta anhörigkonsulent och hör dig för om något mera kan erbjudas i form av avkoppling.

Var med och påverka Anhörigstödets innehåll

Var med och påverka Anhörigstödets innehåll

Tycker du att det saknas något i det vi erbjuder?

Har du förslag på något tema som en temakväll kan handla om? 

Eller har du förslag på vilket innehåll en anhöriggrupp ska ha? 

Kanske är det möjligt att ordna med just det du efterfrågar. Så hör av dig med dina önskemål och förslag.

Jag vill bli kontaktad för att få mera information om anhörigstöd:
User information
De personuppgifter du skriver in här lagras och behandlas endast för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna raderas därefter.
 • 2018-05-17
  Temakväll kring självskadebeteende onsdag 23/5
  Bella och Karin berättar sina alldeles egna självupplevda  erfarenheter. Och om vägen mot psykisk hälsa.
  Läs mer
 • 2018-03-02
  Temakväll om Neuropsykiatri 16 april
  Enhetschef Anette Ekerheim från Neuropsykiatriska teamet på Ryhov, har stor kunskap i ämnet. Hon använder många exempel från verkligheten som gör föreläsningen lättsam och givande.
  Läs mer
 • 2018-01-05
  Anhörigstödet erbjuder föräldrar, vars barn har funktions­nedsättning, avkoppling och rekreation
  Är du förälder till barn 0-18 år, med någon form av funktions­nedsättning eller diagnos? Vore det inte skönt skönt att bara koppla av och tänka på sig själv under en dag?
  Läs mer
 • 2018-01-05
  Anhöriggrupp för föräldrar vars barn har ADHD med uppstart i april 2018.
  Anhöriggruppen vänder sig till er som har barn med ADHD och är i åldern 4-12 år. Ni kommer att diskutera och lära, och få med er strategier och metoder för ert fortsatta föräldraskap.
  Läs mer
 • 2018-01-05
  Anhöriggrupp för dig vars närstående har neuropsykiatrisk diagnos.  Ett samarbete med Föreningen Attention lokalavdelning.
  Har någon som står dig nära någon typ av neuropsykiatrisk diagnos, som ADHD, ADD, Asperger syndrom, autism etc?  Då är detta en grupp för dig. Ett samarbete med Föreningen Attention.
  Läs mer
 • 2018-01-05
  Anhöriggrupp för dig vars närstående har drabbats av utmattningssyndrom.
  I samarbete med Region jönköpings län erbjuder anhörigstödet en anhöriggrupp i form av ett lärcafé. Lärcafé bygger på en hälsopedagogisk idé, och leds av Anita Hegestrand , en kunnig och van sjuksköterska.
  Läs mer
 • 2017-09-22
  Anhöriggrupp kring bipolär sjukdom
  En grupp för dig som är förälder, syskon, make/maka eller vän till någon som lever med diagnosen Bipolär sjukdom.
  Läs mer
 • 2017-01-03
  Anhörigstödet erbjuder en dag för rekreation och avkoppling på Rosenlundsbadets relaxavdelning
  Är du anhörig till någon med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom? Önskar du varva ned och endast tänka på dig själv en stund? Anhörigstödet erbjuder då en relax-dag på Rosenlundsbadet.
  Läs mer

Kontakt

Ingegärd Eknor
anhörigkonsulent
Tfn 036-10 79 52
E-post till anhörigstöd