search
Sök
menu
Meny
Sök

Anhörigstöd, funktionsnedsättning

Människor med funktionshinder, illustration.

Funktionshinderomsorgens anhörigstöd finns för dig som vårdar, stödjer eller hjälper någon i din närhet som har funktionsnedsättning eller är långvarigt sjuk.

Stödjer och hjälper du någon i din närhet som har nedsatta förmågor eller är långvarigt sjuk? Att stötta någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning är en viktig uppgift, som många gånger kan vara krävande. Då kan det vara lätt att glömma bort sig själv.

Stöd till dig som är anhörig

Att veta att den närstående erbjuds en insats byggd på faktiska behov och önskemål, samt att insatsen utförs av kompetent personal med ett hälsofrämjande förhållningssätt är för många det bästa anhörigstödet som kan ges.

Därtill erbjuds även anhörigstöd till dig som är anhörig. Genom det stödet erbjuds du gruppverksamheter och föreläsningar med givna teman. Viss rekreation kan erbjudas och du kan som anhörig vända dig direkt till anhörigstödet via mail eller telefon för information.

Vem är anhörig?

En anhörig i detta sammanhang är en person, oavsett ålder, som hjälper eller stödjer någon som är äldre, långvarigt sjuk eller som har en funktionsnedsättning. Det kan vara en familjemedlem eller en släkting men även en vän.

Anhörigombud

De flesta av funktionshinderomsorgens verksamheter har anhörigombud och barnrättsombud som är personer med extra kunskap kring anhörigstöd för vuxna och barn.

Kostnadsfritt

Allt stöd som vi erbjuder är kostnadsfritt.

Sekretess

Vi har full sekretess och vi för ingen dokumentation.

Samtalsstöd

Anhörigstödet erbjuder samtal av allmän och informerande karaktär.
Sekretess råder och ingen dokumentation förs.

Information och föreläsningar

Vid temakvällarna ges information i form av föreläsningar. Där finns också möjlighet att ställa frågor till föreläsaren.

Anhöriggrupper

Samtalsgrupp för vuxensyskon

Välkommen till digital samtalsgrupp för vuxensyskon. Samtalen följer samtalsmaterialet Fokus på mig, Vuxensyskon. Gruppen träffas vid åtta tillfällen under kvällstid och startar så snart det är en full grupp. Samtalsgruppen leds av två anhörigkonsulenter från Anhörigkonsulenter i nationellt nätverk för Vuxensyskon med stöd av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka. Samtalet sker via Zoomlänk och du behöver ha dator, surfplatta eller telefon med stabilt internet. Viktigt är också att du sitter i ett rum där du kan vara själv.

Anmälan och andra frågor:
maria.blad@anhoriga.se

Digitalt gruppstöd för barn

Bris erbjuder gruppstöd online för barn och unga 15–18 år, som har en förälder som dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt. Gruppen kallas Grubbel och är en kurs på nätet där du kan chatta med andra som har liknande upplevelser. I gruppen får du information och tips som kanske kan göra vardagen enklare.

Totalt är det åtta träffar på en och en halv timme åt gången. Grupperna startar under hela våren och hösten.

Anmälan och andra frågor:
Telefon, 116 111
gruppstod@bris.se (du är inte anonym på den mejladressen).

Digital studiecirkel för föräldrar med psykisk ohälsa/sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning med barn mellan 0–18 år

För dig som vill träffa föräldrar i likande situation. Syftet är att du som förälder ska känna dig stärkt och trygg i ditt föräldraskap. Träffarna är en gång i veckan under fem tillfällen. Varje träff är 1,5 timme och har olika teman som du lär dig mer om och samtalar om tillsammans. Det är max fem föräldrar per grupp.

Studiecirkeln drivs genom Bräcke Diakoni och NSPHiG håller i studiecirklarna.

Anmälan och andra frågor:
sara.jonaker@brackediakoni.se

Digital samtalsgrupp för arabisktalande anhöriga / مرحبا بكم في مجموعة المحادثات الرقمية

Här finns information på arabiska Länk till annan webbplats.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) erbjuder dig som är förälder eller anhörig till någon med flerfunktionsnedsättning (omfattande rörelsenedsättning i kombination med svår intellektuell funktionsnedsättning), och som talar arabiska, att vara med i digital samtalsgrupp. Här får du chansen att prata om det som är viktigt för dig och samtidigt lyssna på andra. Nka bidrar med kunskap och erfarenhet.

Samtalen genomförs via den digitala plattformen Zoom och du behöver ha tillgång till dator/läsplatta/mobiltelefon och bredbandsuppkoppling.

Samtalsledare:
Maria Blad, möjliggörare/praktiker inom Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Amad Lindblom KBT – terapeut från BOSSE råd, stöd och kunskapscenter. Amad talar arabiska och kommer också att översätta samtalen.

Anmälan och andra frågor:
maria.blad@anhoriga.se

Rekreation

Funktionshinderomsorgens anhörigstöd erbjuder viss möjlighet till rekreation och avkoppling i form av vistelse på Rosenlundsbadets relaxavdelning.

Kontakta anhörigstödet för mer information.

Var med och påverka anhörigstödets innehåll

Tycker du att det saknas något i det som vi erbjuder?

Har du förslag på något tema som en temakväll kan handla om? 

Eller har du förslag på vilket innehåll en anhöriggrupp ska ha? 

Kanske är det möjligt att ordna med just det du efterfrågar. Så hör av dig med dina önskemål och förslag.

Jag vill bli kontaktad för att få mera information om anhörigstöd

Jag vill bli kontaktad för att få mera information om anhörigstöd:
Jag vill bli kontaktad för att få mera information om anhörigstöd:
Jag vill bli kontaktad via
Jag vill bli kontaktad via


Jag vill bli kontaktad gällande:
Jag vill bli kontaktad gällande:


De personuppgifter du skriver in här lagras och behandlas endast för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna raderas därefter.

KONTAKT

Anhörigstöd
Telefon 036-10 79 52
Telefontid: måndag, onsdag, fredag kl. 8.00–9.00