search
Sök
menu
Meny

Anhörigstöd, funktionsnedsättning

Människor med funktionshinder, illustration.

Funktionshinderomsorgens anhörigstöd finns för dig som vårdar, stödjer eller hjälper någon i din närhet som har funktionsnedsättning eller är långvarigt sjuk.

Stödjer och hjälper du någon i din närhet som har nedsatta förmågor eller är långvarigt sjuk? Att stötta någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning är en viktig uppgift, som många gånger kan vara krävande. Då kan det vara lätt att glömma bort sig själv.

Stöd till dig som är anhörig

Att veta att den närstående erbjuds en insats byggd på faktiska behov och önskemål, samt att insatsen utförs av kompetent personal med ett hälsofrämjande förhållningssätt är för många det bästa anhörigstödet som kan ges.

Därtill erbjuds även anhörigstöd till dig som är anhörig. Genom det stödet erbjuds du gruppverksamheter och föreläsningar med givna teman. Viss rekreation kan erbjudas och du kan som anhörig vända dig direkt till anhörigstödet via mail eller telefon för information.

Vem är anhörig?

En anhörig är i dessa sammanhang som en person som hjälper någon som är äldre, långvarigt sjuk eller som har en funktionsnedsättning. Det kan vara en familjemedlem eller en släkting men även en vän.

Anhörigombud

De flesta av funktionshinderomsorgens verksamheter har anhörigombud som är personer med extra kunskap i ämnet.

Kostnadsfritt

Allt stöd som vi erbjuder är kostnadsfritt.

Sekretess

Vi har full sekretess och vi för ingen dokumentation.

Samtalsstöd

Anhörigstödet erbjuder samtal av allmän och informerande karaktär.
Sekretess råder och ingen dokumnetation förs.

Information och föreläsningar

Vid temakvällarna ges information i form av föreläsningar. Där finns också möjlighet att ställa frågor till föreläsaren.

Temakvällarna är kostnadsfria, mer information finns i terminens programblad.

Anhöriggrupper

Vår och höst erbjuds anhöriggrupper eller studiecirklar, utifrån olika teman.

Att delta i en anhöriggrupp är kostnadsfritt.

Samtalsgrupp för vuxensyskon (digital form) är en grupp för dig som vuxit upp med ett syskon som har en funktionsnedsättning eller sjukdom.
Samtalsledare är Helen Öberg och Lina Tovhult.
Anmälan och eventuella frågor skickas till: vuxensyskon@hotmail.com.
När: Träffarna sker torsdagar 17.30-19.30 varannan vecka under 7 tillfällen
med start 3 september. Anmälan senast 16 augusti.

Rekreation

Funktionshinderomsorgens anhörigstöd erbjuder viss möjlighet till rekreation och avkoppling i form av vistelse på Rosenlundsbadets relaxavdelning.

Kontakta anhörigstödet för mer information.

Var med och påverka anhörigstödets innehåll

Tycker du att det saknas något i det som vi erbjuder?

Har du förslag på något tema som en temakväll kan handla om? 

Eller har du förslag på vilket innehåll en anhöriggrupp ska ha? 

Kanske är det möjligt att ordna med just det du efterfrågar. Så hör av dig med dina önskemål och förslag.

Jag vill bli kontaktad för att få mera information om anhörigstöd

Jag vill bli kontaktad för att få mera information om anhörigstöd:
Jag vill bli kontaktad för att få mera information om anhörigstöd:
Jag vill bli kontaktad via
Jag vill bli kontaktad via


Jag vill bli kontaktad gällande:
Jag vill bli kontaktad gällande:De personuppgifter du skriver in här lagras och behandlas endast för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna raderas därefter.

Kontakt

Anhörigstöd
Tfn 036-10 79 52
Telefontid, måndag onsdag, fredag kl. 8-9.