search
Sök
menu
Meny

Hemsjukvård och hemrehabilitering

Jönköpings kommun ansvarar för hemsjukvård och rehabilitering i hemmet.

Kommunen är indelad i elva hälso- och sjukvårdsteam som ansvarar för hälso och sjukvård i både ordinärt och särskilt boende.

  • Hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemmet utförs av sjuksköterska, distriktssköterska eller annan specialistsjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut eller rehabassistent.
  • både planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet, även rehabilitering, habilitering och palliativ vård.
  • förskrivning av hjälpmedel till personer i hemmet.

Registrering i hemsjukvården

Om du behöver hjälp med din hälso- och sjukvård så är det kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut  och fysioterapeut/sjukgymnast som i samråd med regionens läkare avgör om du har behov av att få den hjälpen i hemmet. I de fall du bedöms ha ett sådant behov så blir du registrerad i hemsjukvården. När behovet upphör avslutas behandlingsperioden och du är inte längre registrerad i hemsjukvården. Läkarkontakten behåller du på den vårdcentral du har valt oavsett om du är registrerad i hemsjukvården eller inte.

Du betalar ingen avgift för hemsjukvård.

Vart vänder jag mig?

Du som inte är registrerad i hemsjukvård/hemrehabilitering, men anser dig ha behov av vård ska i första hand vända dig till din vårdcentral för bedömning.

Du som är registrerad i hemsjukvård/hemrehabilitering vänder dig alltid till hälso- och sjukvårdsteamet i ditt område.

God och säker vård

Hemsjukvården ska utmärkas av en god och säker vård dygnet runt. En vård som utgår från din livskvalitet och ditt behov av vård, omsorg och rehabilitering. Hemsjukvården ska genomsyras av ett hälsofrämjande synsätt.

Du ska ha stort inflytande, kunna påverka vården, ha möjlighet att ta eget ansvar och uppleva trygghet i hemmet. Insatserna ska stödja din självständighet.