Hemsjukvård och hem­rehabilitering

Här kan du läsa mer om hemsjukvård och rehabilitering i hemmet.

Kommunen är indelad i elva hälso- och sjukvårdsteam som ansvarar för hälso och sjukvård i både ordinärt och särskilt boende.

  • Hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemmet utförs av sjuksköterska, distriktssköterska eller annan specialistsjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast eller fysioterapeut eller rehabassistent.
  • både planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet, även rehabilitering, habilitering och palliativ vård.
  • förskrivning av hjälpmedel till personer i hemmet.

Registrering i hemsjukvården

Om du behöver hjälp med din hälso- och sjukvård så är det kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut  och fysioterapeut eller sjukgymnast som i samråd med regionens läkare avgör om du har behov av att få den hjälpen i hemmet. I de fall du bedöms ha ett sådant behov så blir du registrerad i hemsjukvården. När behovet upphör avslutas behandlingsperioden och du är inte längre registrerad i hemsjukvården. Läkarkontakten behåller du på den vårdcentral du har valt oavsett om du är registrerad i hemsjukvården eller inte.

Vart vänder jag mig?

Du som inte är registrerad i hemsjukvård eller hemrehabilitering, men anser dig ha behov av vård ska i första hand vända dig till din vårdcentral för bedömning.

Du som är registrerad i hemsjukvård eller hemrehabilitering vänder dig alltid till hälso- och sjukvårdsteamet i ditt område.

God och säker vård

Hemsjukvården ska utmärkas av en god och säker vård dygnet runt. En vård som utgår från din livskvalitet och ditt behov av vård, omsorg och rehabilitering. Hemsjukvården ska genomsyras av ett hälsofrämjande synsätt.

Du ska ha stort inflytande, kunna påverka vården, ha möjlighet att ta eget ansvar och uppleva trygghet i hemmet. Insatserna ska stödja din självständighet.

Habilitering

Region Jönköpings län ansvarar för specialistinsatser från Habiliteringscentrum. Kommunen ansvarar för habilitering i vardagen. Det spelar ingen roll vilken boendeform eller ålder du som medborgare har, ditt behov ska styra.

Det övergripande syftet med ansvarsfördelningen är att du ska få bästa möjliga stöd. Stödet styrs av gällande lagstiftning, men också av de resurser som kommunerna och Habiliteringscentrum förfogar över i vårt län.

Folder Information till dig som är i behov av habilitering Pdf, 2.2 MB.

Avgifter för hemsjukvård och hemrehabilitering

Du som har stöd av hemsjukvård och/eller hemrehabilitering betalar en avgift för detta.

Avgifter för hemsjukvård och hemrehabilitering