Lämna synpunkter till social­förvaltningens verksamheter

Här finns information om hur du kan framföra dina synpunkter på socialförvaltningens verksamhet för att hjälpa oss bli bättre.

Socialförvaltningen erbjuder stöd, service, vård och behandling inom verksamheterna äldreomsorg, funktionshinderomsorg, individ- och familjeomsorg och hemsjukvård.

Hjälp oss att bli bättre

Du kan också få hjälp med att förmedla dina synpunkter genom att:

  • Ringa Kontaktcenter, telefon: 036-10 50 00.
  • Be vår personal, som du har haft kontakt med, om hjälp att förmedla dina synpunkter.

Har du synpunkter eller klagomål på hemsjukvården bör du i första hand kontakta den chef som ansvarar för verksamheten. Om du ändå inte känner dig nöjd kan vända dig till Patientnämnden i regionen.

Vad händer med dina synpunkter?

Vi går igenom synpunkterna och ser över vad som eventuellt behöver förändras. Vi löser problemen där de uppstår och vi gör det så snart som möjligt.

Om du önskar, kontaktar vi dig och berättar hur vi följer upp dina synpunkter.

Du kan framföra dina synpunkter anonymt, men vi kan då inte återkomma till dig för att lämna information om vilka förändringar som vi eventuellt genomfört.

Senast granskad/publicerad: