Personlig ekonomi, försörjnings­stöd och god man

Här hittar du information om hur du kan få stöd och hjälp vid tillfälliga problem med din ekonomi.

Kommunen erbjuder olika former av rådgivning och ekonomiskt stöd för att du ska kunna ta dig ur din situation.

Exempel på stöd du kan få är försörjningsstöd, budget-, hyres- och skuldrådgivning.

Bostadsbidrag, bostadstillägg och boendetillägg

Om du har låga inkomster kan du ha rätt till att få hjälp med din boendekostnad. Det finns olika sorters bidrag och vilket du kan söka beror på din situation. Du vänder dig till Försäkringskassan om du vill ansöka om någon av dessa bidrag.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Kontaktcenter
Tfn 036-10 50 00