search
Sök
menu
Meny

Donationsfonder, stiftelser och stipendier

Jönköpings kommun förvaltar 35 donationstiftelser. Avkastningen från dessa stiftelser och fonder delas ut enligt de förutsättningar som givarna lagt fast i gåvohandlingar.

Utdelning 2019

De stipendier, fonder och stiftelser som har utdelning under 2019 listas här nedan. Först de med ansökning senast 30 april, sedan de med ansökning senast 10 maj.
Läs mer om varje fond/stipendie och hur du ansöker via länk under varje fond.

Sök senast 30 april

Ellen Nyström-Mayerska fonden
För äldre bildade kvinnor födda och bosatta i Jönköping som har ett bestående ekonomiskt behov.

Ellen Nyström-Mayerska fonden

Anders Svenssons donation
För behövande barn och äldre, vars behov ej tillgodoses på annat sätt eller för föreningar och organisationer för barn- och äldreverksamhet. Utdelning inom före detta Lekeryds kommun.

Anders Svenssons donation

Adlerbethska donationen
Organisationer m. fl. som bedriver ungdomsverksamhet eller inspirerar till yrkesutbildning.

Adlerbethska donationen

Apotekare Hilmer Stjernströms fond
För f.d. Gränna stads förskönande eller något allmännyttigt ändamål.

Apotekare Hilmer Stjernströms fond

Disp. B Hays Stipendiefond
För tidigare elever vid Per Brahegymnasiet med bra betyg i matematik, fysik och kemi.

Disp. B Hays Stipendiefond

Boije Hjertströms fond
För ändamål inom f.d. Gränna stad såsom "att tjäna stadsinnevånarna till trevnad och gagn", t.ex. bidrag till lek-och idrottsplatser eller till understöd av idrotts- och scoutrörelsen m.m.

Boije Hjertströms fond

Bernt Björks Stipendiefond
För tidigare elever vid Alfred Dalinskolan som nu studerar till läkare vid medicinsk fakultet på svenskt universitet eller Karolinska institutet.

Bernt Björks Stipendiefond

Sök senast 10 maj

Sociala samfonderna
För äldre, funktionshindrade, långvarigt sjuka eller andra behövande för sådana behov som inte bekostas av myndigheter, kommunen eller regionen.

Sociala samfonderna

Stiftelsen Prinsessan Ferdinanda

Personer som befinner sig i en ekonomisk svår situation bidrag för boendekostnad.

Stiftelsen Prinsessan Ferdinanda

Stipendier/ bidrag inom Jönköpings kommun

Hos Jönköpings kommun finns ett antal sökbara stipendier/bidrag.  De stiftelser som har specifika ansökningstider informeras alltid om här och ett flertal också i Jönköpings-Posten.

Flera av stiftelserna har mycket begränsade medel och endast en liten del av ansökningarna beviljas. Vissa stiftelser har specifika ansökningstider vilket innebär att ansökan inkommen utanför denna tidsangivelser kommer att avslås.

Kontakt

Liselotte Andersson
Handläggare
Tfn 036-10 29 42