search
Sök
menu
Meny

Donationsfonder, stiftelser och stipendier

Jönköpings kommun förvaltar 35 donationsstiftelser. Avkastningen från dessa stiftelser och fonder delas ut i pengar, utifrån de förutsättningar som givarna bestämt i gåvohandlingar.

De stipendier, fonder och stiftelser som är aktuella för utdelning under 2021 listas här nedan. Läs mer om varje fond/stipendie och hur du ansöker via länk under varje fond.


Sök senast den 30 april

Ellen Nyström-Mayerska fonden
Bildade kvinnor födda och bosatta i Jönköping med postadress Jönköping som har ett bestående ekonomiskt behov

Ellen Nyström-Mayerska fonden

Apotekare Hilmer Stjernströms fond
Delas ut till föreningar med flera inom f.d. Gränna stad enligt följande: till f.d. Gränna stads förskönande eller för något allmännyttigt ändamål.

Apotekare Hilmer Stjernströms fond

Adlerbertska donationen
Delas ut inom Svarttorps församling till organisationer med flera som bedriver ungdomsverksamhet eller inspirerar till yrkesutbildning (jordbruk med mera).

Adlerbertska donationen

Anders Svenssons donation
Bidrag utdelas inom före detta Lekeryds kommun enligt följande:
till behövande barn och äldre, vars behov ej tillgodoses på annat sätt
till föreningar och organisationer för barn- och äldreverksamhet.

Anders Svenssons donation

1876-års Brännvinsbolagsfond
Anslag utdelas till något för Jönköpings kommun allmännyttigt ändamål.

1876-års Brännvinsbolagsfond

Makarna Carl Wennbergs donation
Anslag utdelas till något för Jönköpings kommun enligt följande: Välgörenhetsinrättningar, åtgärder som gynnar sundhet och hälsovård, främjande och underlättande för industri samt handel, anläggande och försköning av allmänna platser, undervisningsåtgärder av alla slag.

Makarna Carl Wennbergs donation

Arvid Östbergs donation
Anslag utdelas till något för f.d. Jönköpings stad nyttigt ändamål.

Arvid Östbergs donation

Disp. B Hays stipendiefond
Stipendium delas ut till tidigare elever vid Per Brahegymnasiet med bra betyg i matematik, fysik och kemi och som nu har studerat minst ett år med fortsatt bra betyg på svenskt universitet, teknisk högskola eller dylikt.

Disp. B Hays stipendiefond

Bernt Björks stipendiefond
Stipendium delas ut till tidigare elever vid Alfred Dalinskolan som nu studerar till läkare vid medicinsk fakultet på svenskt universitet eller Karolinska institutet.

Bernt Björks stipendiefond


Sök senast andra fredagen i maj


Stiftelsen Prinsessan Ferdinanda zu Bentheim

Personer som befinner sig i en ekonomiskt svår situation med bidrag för boendekostnad.

Stiftelsen Prinsessan Ferdinanda zu Bentheim

Sociala samfonderna
För äldre, funktionshindrade, långvarigt sjukskrivna eller andra behövande för sådana behov som inte bekostas av myndigheter, kommunen eller regionen.

Sociala samfonderna


Sök senast den 31 augusti

Stiftelser för uppfinnare
Lagermanska fonden (Jönköpings Tändsticksfabriks, Arvid Sjöbergs och Alexander Lagermans fond för understöd åt svenska medellösa uppfinnare inom mekanikens område).

Stiftelser för uppfinnare


Stipendier/bidrag inom Jönköpings kommun

Hos Jönköpings kommun finns ett antal sökbara stipendier/bidrag.  De stiftelser som har specifika ansökningstider informeras alltid om här och ett antal även i Jönköpings-Posten.

Flera av stiftelserna har mycket begränsade medel och endast en liten del av ansökningarna beviljas. Vissa stiftelser har specifika ansökningstider vilket innebär att ansökan inkommen utanför denna tidsangivelser kommer att avslås.

Kontakt

Liselotte Andersson
Handläggare
Tfn 036-10 29 42