Donationsfonder, stiftelser och stipendier

Här finns information om vilka kriterier som måste uppfyllas och hur du ansöker till stiftelser och stipendier från donationsfonder. Jönköpings kommun förvaltar över 35 olika donationsstiftelser.