Donationsfonder, stiftelser och stipendier

Här läser du om de 35 donationsstiftelser som Jönköpings kommun förvaltar och hur deras avkastning delas ut utifrån förutsättningarna i givarnas gåvohandlingar.

Det är avkastningen från dessa stiftelser och fonder delas ut i pengar, utifrån de förutsättningar som givarna bestämt i gåvohandlingar.

De stipendier, fonder och stiftelser som är aktuella för utdelning under 2021 listas här nedan. Läs mer om varje fond/stipendie och hur du ansöker via länk under varje fond.


Stipendier/bidrag inom Jönköpings kommun

Hos Jönköpings kommun finns ett antal sökbara stipendier/bidrag.  De stiftelser som har specifika ansökningstider informeras alltid om här och ett antal även i Jönköpings-Posten.

Flera av stiftelserna har mycket begränsade medel och endast en liten del av ansökningarna beviljas. Vissa stiftelser har specifika ansökningstider vilket innebär att ansökan inkommen utanför denna tidsangivelser kommer att avslås.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

stiftelser@jonkoping.se
Tfn 036-10 29 42