search
Sök
menu
Meny

Kommunala stipendier till studenter

Jönköpings kommun delar ut stipendier till studerande vid Jönköping University. Nu kan du ansöka om stipendie för utdelning 2020.

Ansökan sker senast den 15 juni 2020. Arbeten bedöms under augusti och beslut om utdelning av stipendier tas i september. Utdelningen sker vid kommunfullmäktige i november.

Ansök om kommunala stipendier för utdelning 2020

Stipendiesumman är 6 000 kr per student eller 12 000 kr per arbete där två eller fler studenter gör ett arbete tillsammans. Fyra stipendier delas ut årligen, ett till respektive fackhögskola. Möjligheten finns att disponera beloppet till annan fackhögskola om det saknas uppsatser som uppfyller kriterierna.

Kriterier för stipendier

  • Stipendier riktas till studenter som genom sina examensarbeten/projektarbeten/uppsatser på en grundläggande nivå (C-nivå), avancerad nivå (D-nivå) eller masternivå föreslår förbättringar, utveckling och förnyelse av kommunens verksamhet.
  • Examensarbetet/projektarbetet/uppsatsen kan behandla frågor kring pedagogik, hälso- och sjukvård, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik likväl som mer allmänna frågor som rör kommunal utveckling, delaktighet, ekonomi mm.
  • Examensarbetet/projektarbetet/uppsatsen ska vara framlagt och godkänt under det innevarande läsåret.

Uppsatserna nedan har fått stipendier från Jönköpings kommun.