Kommunala stipendier till studenter

Här kan du läsa om de stipendier som Jönköpings kommun delar ut till studenter vid Jönköping University.

Fyra stipendier delas ut varje år. Ett stipendie till varje fackhögskola. Det är möjligt att disponera beloppet till annan fackhögskola om det saknas uppsatser som uppfyller kriterierna.

Kriterier för stipendier

  • Stipendier riktas till studenter som genom sina examensarbeten, projektarbeten eller uppsatser på en grundläggande nivå (C-nivå), avancerad nivå (D-nivå) eller masternivå föreslår förbättringar, utveckling och förnyelse av kommunens verksamhet.
  • Examensarbetet, projektarbetet eller uppsatsen kan behandla frågor kring pedagogik, hälso- och sjukvård, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik likväl som mer allmänna frågor som rör kommunal utveckling, delaktighet, ekonomi med mera.
  • Examensarbetet, projektarbetet eller uppsatsen ska vara framlagt och godkänt under det innevarande läsåret.

Tidplan för att ansöka 2023

  • 15 maj 2023: Ansökan öppnar (formulär kommer att publiceras på denna sida).
  • 15 juni 2023: Sista dag att ansöka till årets stipendier.
  • September 2023 : Beslut om utdelning.
  • November 2023: Stipendie delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde.

Stipendiesumman är

  • 6 000 kr per student eller
  • 12 000 kr per arbete där två eller fler studenter gör ett arbete tillsammans.

Ansökan 2023

Ansökan stängde 15 juni.

Senast granskad/publicerad: