search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommunala stipendier till studenter

Jönköpings kommun delar ut stipendier till studenter vid Jönköping University.

Fyra stipendier delas ut varje år, ett stipendie till respektive fackhögskola. Det är möjligt att disponera beloppet till annan fackhögskola om det saknas uppsatser som uppfyller kriterierna.

Kriterier för stipendier

  • Stipendier riktas till studenter som genom sina examensarbeten, projektarbeten eller uppsatser på en grundläggande nivå (C-nivå), avancerad nivå (D-nivå) eller masternivå föreslår förbättringar, utveckling och förnyelse av kommunens verksamhet.
  • Examensarbetet, projektarbetet eller uppsatsen kan behandla frågor kring pedagogik, hälso- och sjukvård, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik likväl som mer allmänna frågor som rör kommunal utveckling, delaktighet, ekonomi med mera.
  • Examensarbetet, projektarbetet eller uppsatsen ska vara framlagt och godkänt under det innevarande läsåret.

Tidplan för ansökan 2021

Sista dag för ansökan till årets stipendier var 15 juni.

  • 15 maj 2021: Ansökan öppnade, här på här på webbsidan.
  • 15 juni 2021: Sista dag för ansökan till årets stipendier.
  • September 2021 : Beslut om utdelning.
  • November 2021: Utdelningen av stipendie vid kommunfullmäktiges sammanträde.

Stipendiesumman är

  • 6 000 kr per student eller
  • 12 000 kr per arbete där två eller fler studenter gör ett arbete tillsammans.

Exempel på uppsatser som har fått stipendier från Jönköpings kommun.