search
Sök
menu
Meny

Kommunala stipendier till studenter

Jönköpings kommun delar ut stipendier till studenter vid Jönköping University.

Sista dag för ansökan till årets stipendier är 15 juni. Du kan ansöka här på sidan från 15 maj. Sedan bedöms ansökningarna och beslut om utdelning tas i september. Utdelningen sker vid kommunfullmäktiges sammanträde i november.

Stipendiesumman är 6 000 kr per student eller 12 000 kr per arbete där två eller fler studenter gör ett arbete tillsammans.

Fyra stipendier delas ut varje år, ett stipendie till respektive fackhögskola. Det är möjligt att disponera beloppet till annan fackhögskola om det saknas uppsatser som uppfyller kriterierna.

Kriterier för stipendier

  • Stipendier riktas till studenter som genom sina examensarbeten, projektarbeten eller uppsatser på en grundläggande nivå (C-nivå), avancerad nivå (D-nivå) eller masternivå föreslår förbättringar, utveckling och förnyelse av kommunens verksamhet.
  • Examensarbetet, projektarbetet eller uppsatsen kan behandla frågor kring pedagogik, hälso- och sjukvård, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik likväl som mer allmänna frågor som rör kommunal utveckling, delaktighet, ekonomi med mera.
  • Examensarbetet, projektarbetet eller uppsatsen ska vara framlagt och godkänt under det innevarande läsåret.

Exempel på uppsatser som har fått stipendier från Jönköpings kommun.