Stiftelser för utdelning till föreningar i Gränna och Visingsö

Här finns information om om stiftelser som finns tillgängliga att söka bidrag ur för föreningar i Gränna och Visingsö.

Apotekare Hilmer Stjernströms fond

Bidrag delas ut till föreningar m. fl. inom f.d. Gränna stad enligt följande

  • till f.d. Gränna stads förskönande
  • eller för något allmännyttigt ändamål.

Stjernströms fond har utdelning varje år. Sista ansökningsdag är den 30 april 2024. Se nedan för hur du ansöker till denna fond.

Boije Hjertströms fond

Enligt donationsbestämmelserna ska utdelning ske till ändamål inom f.d. Gränna stad såsom "att tjäna stadsinnevånarna till trevnad och gagn", t.ex. bidrag till lek-och idrottsplatser eller till understöd av idrotts- och scoutrörelsen m.m.

Boije Hjertströms fond har utdelning vart femte år och är aktuell för utdelning år 2024.

Innehåll och ansökningsdatum för fonderna

Ansökan skickas till Jönköpings kommun, Stadskontoret, Finans- och bolagsavdelningen, 551 89 Jönköping. Se sista ansökan under respektive stiftelse.

Ansökan ska innehålla en kortfattad motivering om varför man söker medel ur fonden och önskat belopp.

Ansökan ska även innehålla sökandens namn och fullständig postadress, bankuppgifter inklusive clearing- och kontonummer eller bankgironummer.  Dessutom ska aktuell kontaktpersons fullständiga namn, postadress, telefonnummer och e-postadress anges.

KONTAKT

Senast granskad/publicerad: