Stiftelser för utdelning till föreningar i Lekeryd

Här läser du mer om stiftelser med bidrag till föreningar eller andra som verkar inom före detta Lekeryds kommun/Svarttorps församling.

Adlerbeths donation

Bidrag delas ut inom Svarttorps församling till organisationer m.fl. som bedriver ungdomsverksamhet eller inspirerar till yrkesutbildning (jordbruk med mera).

Anders Svenssons donation

Bidrag delas ut inom före detta Lekeryds kommun enligt följande:

  • till behövande barn och äldre, vars behov ej tillgodoses på annat sätt
  • till föreningar och organisationer för barn- och äldreverksamhet.

Innehåll och ansökningsdatum för donationerna

Sista ansökningsdag är den 30 april 2024.

Ansökan ska innehålla

  • en kortfattad motivering om varför du söker medel ur fonden,
  • önskat belopp,
  • sökandens namn,
  • fullständig postadress,
  • bankuppgifter inkl. clearing- och kontonummer eller bankgironummer. 

Dessutom ska kontaktpersons fullständiga namn, postadress, telefonnummer och e-postadress anges.

Skicka ansökan till Jönköpings kommun
Stadskontoret
Finans- och bolagsavdelningen
551 89 Jönköping.

KONTAKT

Senast granskad/publicerad: