search
Sök
menu
Meny

Tage Karlssons stiftelse

Stiftelsens finns tillgänglig att söka för att främja livskvalitet i mer allmän grad.

Som exempel anger donatorn stöd till ekolo­gisk och biodynamisk odling, miljöinsatser, främjande av biod­ling med sikte på goda bistammar, forskning i bygdens hi­storia samt främ­jande av bättre förhållanden som ger människor ett sundare och positivare livsperspektiv.

Stipendier/bidrag kan utdelas till i Jönköpings kommun verk­samma enskilda personer, organisationer, föreningar och sam­manslutningar såsom skolklasser, skolor och förskolor. Stipen­dier/bidrag utdelas inte till stöd för projekt som bedöms ingå i den ordinarie verksamheten och bekostas av andra tilldelade medel.

Upplysningar lämnas av stiftelsens ordförande Peter Lindström, tfn 036-10 54 03 och sekreterare Camilla Ljungkvist tfn 036-10 67 15 eller e-post camilla.ljungkvist@jonkoping.se.

Ansök senast 16 oktober 2020

Skriftlig ansökan med motivering ska vara Tage Karlssons Stif­telse, Utbildningsförvaltningen, Box 1002, 561 24 Huskvarna, tillhanda senast den 16 oktober 2020.

Kontakt

Peter Lindström
Stiftelsens ordförande
Tfn 036-10 54 03

Peter Karlsson
Stiftelsens sekreterare
Tfn 036-10 64 01