Tage Karlssons stiftelse

Här hittar du information om Tage Karlssons stiftelse. Du kan söka stöd från stiftelsen för att främja livskvalitet i mer allmän grad.

Som exempel anger donatorn stöd till

  • ekolo­gisk och biodynamisk odling,
  • miljöinsatser,
  • främjande av biod­ling med sikte på goda bistammar,
  • forskning i bygdens hi­storia samt
  • främ­jande av bättre förhållanden som ger människor ett sundare och positivare livsperspektiv.

Stipendier/bidrag delast ut till följande som är verksamma i Jönköpings kommun:

  • enskilda personer
  • organisationer
  • föreningar
  • sam­manslutningar såsom skolklasser, skolor och förskolor

Stipen­dier/bidrag delas inte ut för projekt som bedöms ingå i den ordinarie verksamheten och bekostas av andra tilldelade medel.

Ansökan hösten 2023

Ansökan ska vara utbildningsförvaltningen tillhanda senast den 20 oktober.

Skriftlig ansökan med motivering ska skickas till

Tage Karlssons stif­telse
Utbildningsförvaltningen
Box 1002
561 24 Huskvarna

eller via e-post till utbildningsforvaltningen@jonkoping.se

KONTAKT

Stefan Sandqvist
Stiftelsens ordförande

Telefon: 036-10 67 78

Camilla Ljungkvist
Stiftelsens sekreterare

Telefon: 036-10 67 15

E-post: camilla.ljungkvist@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: