Projekt om digital delaktighet

Här hittar du information om digital delaktighet och hur detta bivit en norm i Sverige.

Digitalt har blivit normen i Sverige – kontantfria betalningar, elektronisk kommunikation, informationssökning med mera har snabbt blivit vår vardag.

Digital delaktighet berör på många sätt konsumentområdet. För konsumenter har digitaliseringen inneburit många förändringar som underlättar vid köp, men också många utmaningar. I Sverige finns 500 000 svenskar som aldrig använder Internet och ytterligare 600 000 svenskar som är sällananvändare, d v s 1,1 miljon människor som inte använder Internet dagligen (Källa: Internetstiftelsen ”Svenskarna och internet 2018”).

Svårare för de som saknar nätverk

Avståndet mellan användare och icke användare av digital teknik minskar med tiden men det kommer alltid att finnas några i samhället som av flera orsaker inte kan använda den digitala tekniken. Sällananvändarna är delvis digitala. Exempelvis kan de klara att betala räkningarna via Internet, en tjänst som utförs regelbundet, men har svårt att lösa parkeringsavgift via en app för att myntautomaterna har försvunnit. Ofta kan det finnas hjälp att få hos familj och vänner, men den som saknar sådana nätverk har det svårare.

Få hjälp på biblioteket

På biblioteket har allmänheten kostnadsfri tillgång till modern teknik och utbildad personal. Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) har folkbiblioteken i uppdrag att ”verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet”. På Stadsbiblioteket i Jönköping finns under vissa tider teknikcoach som kan vara behjälplig med praktiska frågor.

Andra sätt att få stöd och hjälp

Även andra aktörer hjälper den som behöver hjälp. På statliga servicekontor kan man få hjälp när det gäller ärenden inom Försäkringskassan, Arbetsförmedling, Skattemyndigheten och Pensionsmyndigheten. Kommunala verksamheter har ansvar att vara behjälpliga inom sina respektive ansvarsområden. Inom konsumentområdet kan konsumenter vända sig till den kommunala konsumentrådgivningen när man har ett köprättsligt problem och har svårt att tolka avtal, känner sig lurad genom vilseledande marknadsföring eller har svårigheter att kommunicera med sin motpart. Inom det civila samhället kan man också få stöd, till exempel kurser anordnade för medlemmar i föreningar eller tillgång till datorer eller personlig hjälp inom religiösa samfund.

Senast granskad/publicerad: