Socialförvaltningen, synpunkter

Här finns information om hur du kan kontakta oss för att framföra dina synpunkter på socialförvaltningen.

Synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra och utveckla socialtjänstens verksamhet ytterligare.

Socialförvaltningen erbjuder stöd, service, vård och behandling inom verksamheterna äldreomsorg, funktionshinderomsorg, individ- och familjeomsorg och hemsjukvård.

Hjälp oss att bli bättre!

För att vi ska kunna förbättra våra verksamheter vill vi gärna att du kontaktar oss och framför dina synpunkter på något av följande sätt:

  • Fyll i nedanstående formulär och skicka in till oss.
  • Ring Kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.
  • Be vår personal, som du har haft kontakt med, om hjälp att förmedla dina synpunkter.

Har du synpunkter eller klagomål på hemsjukvården bör du i första hand kontakta den chef som ansvarar för verksamheten. Om du ändå inte känner dig nöjd kan vända dig till Patientnämnden i regionen.

Vad händer med dina synpunkter?

Vi går igenom synpunkterna och ser över vad som eventuellt behöver förändras. Vi löser problemen där de uppstår och vi gör det så snart som möjligt.

Om du önskar, kontaktar vi dig och berättar hur vi följer upp dina synpunkter.

Du kan framföra dina synpunkter anonymt, men vi kan då inte återkomma till dig för att lämna information om vilka förändringar som vi eventuellt genomfört.

Fyll i formuläret!

Du får gärna vara anonym, men om du vill ha bekräftelse på dina synpunkter måste du skriva in din e-postadress.Kontakt/anonymitet * (obligatorisk)
Kontakt/anonymitet


Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Personuppgifter som du lämnar databehandlas av socialnämnden med syfte att registrera och handlägga dina synpunkter. Socialnämnden är personuppgiftsansvarig. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Jönköpings kommun, Socialnämnden, 551 89 Jönköping.