Stöd till anhöriga

Här finns information för dig som är anhörig. Du kan vara anhörig till någon som utsätts för våld, till en äldre person, till någon med demenssjukdom eller med en funktionsnedsättning.