search
Sök
menu
Meny

Stöd till barn och unga

Du som är barn eller ungdom har rätt att växa upp under trygga och goda förhållanden. Här har vi samlat information om vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd i olika situationer.

Du kan alltid ringa ”Råd och service” eller socialkontoren för att få att veta vilket stöd du kan få:

Råd och service, tfn 036 - 10 26 55
Socialkontoren, tfn 036 - 10 50 00

Om ett barn far illa

Om ett barn riskerar att fara illa kan man kontakta socialtjänsten för att göra en anmälan eller för att ansöka om stöd hos socialtjänsten. Den som arbetar med barn och unga har skyldighet att göra en anmälan om man misstänker att ett barn kan fara illa. Alla andra bör göra en anmälan om man befarar att ett barn far illa. Klicka på länken så får du information om vilket stöd som finns inom socialtjänsten.

Om ett barn far illa

Alkohol och droger

Om du känner att du har eller håller på att få problem med alkohol eller droger är det viktigt att du vänder dig till någon som kan hjälpa dig.

Ungdomsbehandling

Vi ger dig stöd inom olika områden, såsom familjerelationer, skola, fritid, vänner, psykisk och fysisk hälsa, alkohol, droger och kriminalitet.

Ungdomsbehandling

Ungdomsmottagningen

För ungdomar finns Ungdomsmottagningen på Östra Storgatan i Jönköping. Hit kan unga vända sig för att få hjälp och stöd i alla möjliga frågor - funderingar om kroppen, alkohol och droger, preventivmedel, graviditet, könssjukdomar eller relationer.

Ungdomsmottagningen på 1177.selänk till annan webbplats

Missbruksvårdens mottagning (för dig som är över 20 år)

Det finns hjälp för dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar. Socialtjänstens missbruksvård ger kostnadsfri hjälp.

Missbruksvårdens mottagning

Länkar

Alkohol, droger, riskbruk och missbruk på 1177.selänk till annan webbplats

Tobak, alkohol och droger på Ungdomsmottagningen.selänk till annan webbplats

Identitet, sex och relationer

Om du har funderingar kring identitet, kroppen, sex och relationer finns det flera ställen som du som ung kan vända dig till om du vill prata med någon eller få stöd.

Elevhälsa på din skola

På elevhälsan på din skola finns skolläkare, skolsköterska, skolkurator,
specialpedagog och skolpsykolog. Dessa samverkar med varandra
(elevhälsoteam), övrig skolpersonal och vid behov med andra aktörer som exempelvis barn- och ungdomshälsan eller socialtjänsten.

Elevhälsan grundskolan. Välj din grundskola för kontaktuppgifter till elevhälsan

Elevhälsan gymnasieskolan. Välj din skola för kontaktuppgifter till elevhälsan

Barn- och ungdomshälsan

Barn- och ungdomshälsan är en mottagning för barn och ungdomar från förskoleklass till 17 år och deras föräldrar. Det kan till exempel handla om bråk och konflikter i hemmet eller psykisk ohälsa i ett tidigt stadium. Enhetens kuratorer och psykologer erbjuder råd och stöd, telefonrådgivning och behandling. Ingen remiss behövs. Tfn 010-242 96 70

Barn- och ungdomshälsan, information på 1177.selänk till annan webbplats

Ungdomsbehandling

Vi ger dig stöd inom olika områden, såsom familjerelationer, skola, fritid, vänner, psykisk och fysisk hälsa, alkohol, droger och kriminalitet.

Ungdomsbehandling

Ungdomsmottagningen

För ungdomar finns Ungdomsmottagningen på Östra Storgatan i Jönköping. Hit kan unga vända sig för att få hjälp och stöd i alla möjliga frågor - funderingar om kroppen, alkohol och droger, preventivmedel, graviditet, könssjukdomar eller relationer.

Ungdomsmottagningen på 1177.selänk till annan webbplats

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

BUP finns för dig som behöver psykiatriskt stöd eller vård.

Barn- och ungdomspsykiatrin på 1177.selänk till annan webbplats

Länkar

RFSL Jönköpinglänk till annan webbplats

HBTQ och allas rätt till kärlek och sex

Kriminalitet

Befinner du dig i en situation där du behöver prata med någon? Har du en önskan om att komma ut ur kriminalitet? Har du varit utsatt för brott? Det finns flera verksamheter du kan kontakta för att få hjälp.

Vändpunkten

Den som är mellan 15 och 20 år och har begått ett brott kan ibland dömas till ungdomsvård eller ungdomstjänst. Om man är 15 – 17 år brukar det vara socialtjänsten som svarar för insatsen. Är man 18 – 20 år är det vanligare att Kriminalvården ansvarar för det.

Ungdomsvård/ungdomstjänst

Stödcentrum för unga brottsutsatta

Du som har blivit utsatt för ett brott eller varit vittne till ett brott kan få hjälp av Stödcentrum för unga brottsutsatta.

Stödcentrum för unga brottsutsatta

Medling vid brott

Medling är ett frivilligt möte mellan en person som varit utsatt för brott och den ungdom (12-21 år) som begått brottet.

Medling vid brott

Barnahus

I Barnahus Jönköpings län samverkar polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin, rättsmedicin samt barn- och ungdomshälsan när misstanke finns om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar 0-18 år.

Barnahus, region Jönköpings länlänk till annan webbplats

Länkar

Polisenlänk till annan webbplats

Brottsofferjourenlänk till annan webbplats

Kriminalitet, på 1177.selänk till annan webbplats

Kris i livet

En kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera. En kris kan utlösas efter allvarliga psykiska påfrestningar, som att en nära anhörig dör, att du är med om en olycka eller att något annat oförutsett inträffar. Det kan också vara en utvecklingskris när du som tonåring tar klivet in i vuxenvärlden.

Om du har hamnat i en kris och behöver hjälp att bearbeta den finns det stöd att få.

Elevhälsan på din skola

På elevhälsan på din skola finns skolläkare, skolsköterska, skolkurator,
specialpedagog och skolpsykolog. Dessa samverkar med varandra
(elevhälsoteam), övrig skolpersonal och vid behov med andra aktörer som exempelvis barn- och ungdomshälsan eller socialtjänsten.

Elevhälsan grundskolan. Välj din grundskola för kontaktuppgifter till elevhälsan

Elevhälsan gymnasieskolan. Välj din skola för kontaktuppgifter till elevhälsan

Ungdomsbehandling

Vi ger dig stöd inom olika områden, exempelvis familjerelationer, skola, fritid, vänner, psykisk och fysisk hälsa, alkohol, droger och kriminalitet.

Ungdomsbehandling

Ungdomsmottagning

För ungdomar finns Ungdomsmottagningen på Östra Storgatan i Jönköping. Hit kan unga vända sig för att få hjälp och stöd i alla möjliga frågor - funderingar om kroppen, alkohol och droger, preventivmedel, graviditet, könssjukdomar eller relationer.

Ungdomsmottagningen på 1177.selänk till annan webbplats

Barn- och ungdomshälsan

Barn- och ungdomshälsan är en mottagning för barn och ungdomar från förskoleklass till 17 år och deras föräldrar. Det kan till exempel handla om bråk och konflikter i hemmet eller psykisk ohälsa i ett tidigt stadium. Enhetens kuratorer och psykologer erbjuder råd och stöd, telefonrådgivning och behandling. Ingen remiss behövs. Tfn 010-242 96 70

Barn- och ungdomshälsan på 1177.selänk till annan webbplats

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

BUP finns för dig som behöver psykiatriskt stöd eller vård.

Barn- och ungdomspsykiatrin på 1177.selänk till annan webbplats

Länkar

Kris i livet, på 1177.selänk till annan webbplats

Skilsmässa, på 1177.selänk till annan webbplats

Jourhavande präst - svenska kyrkanlänk till annan webbplats

BRISlänk till annan webbplats

Självmordstankar, på 1177.selänk till annan webbplats

Sorg hos barn och unga, på 1177.selänk till annan webbplats

Stress, på 1177.selänk till annan webbplats

Ätstörningar, på 1177.selänk till annan webbplats

Mobbning

Mobbning är när någon systematiskt kränker en annan person fysiskt eller psykiskt. Mobbning kan vara att man utesluts ur kompiskretsen, blir illa behandlad och förtrycks. Det spelar ingen roll om det händer i skolan, på fritiden eller via nätet.

Elevhälsan på din skola

På elevhälsan på din skola finns skolläkare, skolsköterska, skolkurator,
specialpedagog och skolpsykolog. Dessa samverkar med varandra
(elevhälsoteam), övrig skolpersonal och vid behov med andra aktörer som exempelvis barn- och ungdomshälsan eller socialtjänsten.

Elevhälsan grundskolan. Välj din grundskola för kontaktuppgifter till elevhälsan

Elevhälsan gymnasieskolan. Välj din skola för kontaktuppgifter till elevhälsan

Ungdomsbehandling

Vi ger dig stöd inom olika områden, exempelvis familjerelationer, skola, fritid, vänner, psykisk och fysisk hälsa, alkohol, droger och kriminalitet.

Ungdomsbehandling

Ungdomsmottagning

För ungdomar finns Ungdomsmottagningen på Östra Storgatan i Jönköping. Hit kan unga vända sig för att få hjälp och stöd i alla möjliga frågor - funderingar om kroppen, alkohol och droger, preventivmedel, graviditet, könssjukdomar eller relationer.

Ungdomsmottagningen på 1177.selänk till annan webbplats

Fältare

Känner du att du vill prata av dig kan du gärna vända dig till oss fältare. Vi är här för att lyssna, stötta och hjälpa. Det behöver inte vara några stora problem eller funderingar, vi lyssnar på det du vill prata om. Om du har du frågor som vi inte kan besvara, så hjälper vi dig med vart du kan vända dig.

Fältare

Länkar

BRISlänk till annan webbplats

Mobbning och kränkande behandling, på 1177.selänk till annan webbplats

Problem hemma

Barn och ungdomar har rätt till omsorg och skydd, men ibland räcker inte de vuxnas förmåga till. Om du känner att dina föräldrar har svårt att ta hand om dig kan du få hjälp från andra vuxna och dina föräldrar kan få stöd i att klara sin roll. Konflikter hemma kan också orsaka att du inte känner dig trygg eller förstådd, då kan det vara bra att prata med någon annan vuxen.

Elevhälsan på din skola

På elevhälsan på din skola finns skolläkare, skolsköterska, skolkurator,
specialpedagog och skolpsykolog. Dessa samverkar med varandra
(elevhälsoteam), övrig skolpersonal och vid behov med andra aktörer som exempelvis barn- och ungdomshälsan eller socialtjänsten.

Elevhälsan grundskolan. Välj din grundskola för kontaktuppgifter till elevhälsan

Elevhälsan gymnasieskolan. Välj din skola för kontaktuppgifter till elevhälsan

Ungdomsbehandling

Vi ger dig stöd inom olika områden, exempelvis familjerelationer, skola, fritid, vänner, psykisk och fysisk hälsa, alkohol, droger och kriminalitet.

Ungdomsbehandling

Ungdomsmottagning

För ungdomar finns Ungdomsmottagningen på Östra Storgatan i Jönköping. Hit kan unga vända sig för att få hjälp och stöd i alla möjliga frågor - funderingar om kroppen, alkohol och droger, preventivmedel, graviditet, könssjukdomar eller relationer.

Ungdomsmottagningen, på 1177.selänk till annan webbplats

Fältare

Känner du att du vill prata av dig kan du gärna vända dig till oss. Vi är här för att lyssna, stötta och hjälpa. Det behöver inte vara några stora problem eller funderingar, vi lyssnar på det du vill prata om. Om du har du frågor som vi inte kan besvara, så hjälper vi dig med vart du kan vända dig.

Fältare

Mottagningen socialtjänsten barn och unga

Mottagningsgruppen tar emot alla ansökningar och anmälningar när det gäller barn och unga som kan behöva stöd. Man får kontakt med dem via kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Mottagningen socialtjänsten barn och unga

Länkar

Om bristande föräldraskap, på 1177.selänk till annan webbplats

Hedersrelaterat våld

Att vara barn och leva i en familj med våld (kn egen sida)

Problem i skolan

För det mesta är skoltiden en rolig tid, men någon gång kan det kännas jobbigt. För de flesta varierar det.

Om du tycker att något är jobbigt och du inte trivs i skolan är det bra att prata med någon om det för att kunna finna en lösning.

Elevhälsan på din skola

På elevhälsan på din skola finns skolläkare, skolsköterska, skolkurator,
specialpedagog och skolpsykolog. Dessa samverkar med varandra
(elevhälsoteam), övrig skolpersonal och vid behov med andra aktörer som exempelvis barn- och ungdomshälsan eller socialtjänsten.

Elevhälsan grundskolan. Välj din grundskola för kontaktuppgifter till elevhälsan

Elevhälsan gymnasieskolan. Välj din skola för kontaktuppgifter till elevhälsan

Kommunala aktivitetsansvaret - KAA

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en frivillig verksamhet som vänder sig till dig som är 16-20 år och inte går på gymnasiet eller saknar betyg för att få din gymnasieexamen. KAA hjälper dig att hitta din väg mot utbildning, arbete, en aktiv fritid och god hälsa.

Kommunala aktivitetsansvaret - KAA

Fältare

Känner du att du vill prata av dig kan du gärna vända dig till oss. Vi är här för att lyssna, stötta och hjälpa. Det behöver inte vara några stora problem eller funderingar, vi lyssnar på det du vill prata om. Om du har du frågor som vi inte kan besvara, så hjälper vi dig med vart du kan vända dig.

Fältare

Länkar

UMO/tips för att trivas i skolanlänk till annan webbplats

Mobbing och kränkande behandling, på 1177.selänk till annan webbplats

Barnens rätt i samhället BRISlänk till annan webbplats

Sexuella övergrepp

Alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som någon får någon annan att göra mot sin vilja, är sexuella övergrepp.

Du kan få hjälp och stöd om du har upplevt sexuella övergrepp eller känner någon som du är orolig för.

Elevhälsa på din skola

På elevhälsan på din skola finns skolläkare, skolsköterska, skolkurator,
specialpedagog och skolpsykolog. Dessa samverkar med varandra
(elevhälsoteam), övrig skolpersonal och vid behov med andra aktörer som exempelvis barn- och ungdomshälsan eller socialtjänsten.

Elevhälsan grundskolan. Välj din grundskola för kontaktuppgifter till elevhälsan

Elevhälsan gymnasieskolan. Välj din skola för kontaktuppgifter till elevhälsan

Barn- och ungdomshälsan

Barn- och ungdomshälsan är en mottagning för barn och ungdomar från förskoleklass till 17 år och deras föräldrar. Det kan till exempel handla om bråk och konflikter i hemmet eller psykisk ohälsa i ett tidigt stadium. Enhetens kuratorer och psykologer erbjuder råd och stöd, telefonrådgivning och behandling. Ingen remiss behövs. Tfn 010-242 96 70

Barn- och ungdomshälsan, information på 1177.selänk till annan webbplats

Ungdomsbehandling

Vi ger dig stöd inom olika områden, såsom familjerelationer, skola, fritid, vänner, psykisk och fysisk hälsa, alkohol, droger och kriminalitet.

Ungdomsbehandling

Ungdomsmottagningen

För ungdomar finns Ungdomsmottagningen på Östra Storgatan i Jönköping. Hit kan unga vända sig för att få hjälp och stöd i alla möjliga frågor - funderingar om kroppen, alkohol och droger, preventivmedel, graviditet, könssjukdomar eller relationer.

Ungdomsmottagningen på 1177.selänk till annan webbplats

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

BUP finns för dig som behöver psykiatriskt stöd eller vård.

Barn- och ungdomspsykiatrin på 1177.selänk till annan webbplats

Polisen

Om man har varit utsatt för ett brott anmäler man det hos polisen, tel 114 14. Är det en akut situation ska man ringa 112. Om man inte vet om det man utsatts för är ett brott kan man ringa polisen och fråga om det man bör anmäla det

Polisenlänk till annan webbplats

Barnahus

I Barnahus Jönköpings län samverkar polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin, rättsmedicin samt barn- och ungdomshälsan när misstanke finns om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar 0-18 år.

Barnahus, region Jönköpings länlänk till annan webbplats

Länkar

Sexuella övergrepp, på 1177.selänk till annan webbplats

Våldtäkt och andra sexuella övergrepp, på 1177.selänk till annan webbplats

Våld och övergrepp

Barn kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Det kan handla om fysiskt våld, men också om psykiskt förtryck, hot och sexuella övergrepp. Våldet kan komma från både vuxna och syskon.

Om du känner dig otrygg i din familj är det viktigt att du får kontakt med någon som kan ge dig stöd och hjälpa dig.

Elevhälsa på din skola

På elevhälsan på din skola finns skolläkare, skolsköterska, skolkurator,
specialpedagog och skolpsykolog. Dessa samverkar med varandra
(elevhälsoteam), övrig skolpersonal och vid behov med andra aktörer som exempelvis barn- och ungdomshälsan eller socialtjänsten.

Elevhälsan grundskolan. Välj din grundskola för kontaktuppgifter till elevhälsan

Elevhälsan gymnasieskolan. Välj din skola för kontaktuppgifter till elevhälsan

Barn- och ungdomshälsan

Barn- och ungdomshälsan är en mottagning för barn och ungdomar från förskoleklass till 17 år och deras föräldrar. Det kan till exempel handla om bråk och konflikter i hemmet eller psykisk ohälsa i ett tidigt stadium. Enhetens kuratorer och psykologer erbjuder råd och stöd, telefonrådgivning och behandling. Ingen remiss behövs. Tfn 010-242 96 70

Barn- och ungdomshälsan, information på 1177.selänk till annan webbplats

Ungdomsbehandling

Vi ger dig stöd inom olika områden, såsom familjerelationer, skola, fritid, vänner, psykisk och fysisk hälsa, alkohol, droger och kriminalitet.

Ungdomsbehandling

Ungdomsmottagningen

För ungdomar finns Ungdomsmottagningen på Östra Storgatan i Jönköping. Hit kan unga vända sig för att få hjälp och stöd i alla möjliga frågor - funderingar om kroppen, alkohol och droger, preventivmedel, graviditet, könssjukdomar eller relationer.

Ungdomsmottagningen på 1177.selänk till annan webbplats

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

BUP finns för dig som behöver psykiatriskt stöd eller vård.

Barn- och ungdomspsykiatrin på 1177.selänk till annan webbplats

Polisen

Om man har varit utsatt för ett brott anmäler man det hos polisen, tel 114 14. Är det en akut situation ska man ringa 112. Om man inte vet om det man utsatts för är ett brott kan man ringa polisen och fråga om man bör anmäla det.

Polisenlänk till annan webbplats

Barnahus

I Barnahus Jönköpings län samverkar polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin, rättsmedicin samt barn- och ungdomshälsan när misstanke finns om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar 0-18 år.

Barnahus, region Jönköpings länlänk till annan webbplats

Länkar

Att vara barn och leva i en familj med våld

Hedersrelaterat våld

Våld, alkohol och droger i familjen