Om ett barn far illa

Här finns information och kontaktuppgifter till socialtjänstens barn- och ungdomsenhet, som tar emot anmälningar och ansökningar om hjälp.

När du kontaktar barn- och ungdomsenheten för att göra en anmälan eller för att ansöka om hjälp så är det en mottagningssekreterare som tar emot din anmälan eller ansökan. Mottagningssekreteraren gör sedan en bedömning om det ska göras en utredning
eller inte.

Målet med en utredning är att vi tillsammans med barnet och föräldrarna (den unge om man är mellan 18 och 22 år) ska komma överens om vad som är bäst för barnet eller ungdomen.

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker eller vet att ett barn far illa och behöver hjälp bör du kontakta socialtjänstens barn- och ungdomsenhet.

Om du arbetar i en verksamhet som berör barn och ungdomar, till exempel en skola, barn- och mödravårdscentralen BVC, kvinnohälsovården eller andra myndigheter, är du skyldig att anmäla till socialtjänsten om du i din verksamhet får kännedom om barn som kan behöva skydd och stöd. Se länk (eller sida)

Information till dig som har anmälningsskyldighet enligt 20 kap i Socialtjänstlagen:

Barn som far illa

Så här kontaktar du barn- och ungdomsenheten

Du kan ringa till oss, skriva till oss eller komma på besök. Mottagningsgruppen som tar emot alla ansökningar och anmälningar nås via kommunens kontaktcentrum tfn 036-10 50 00.
Mottagningsgruppen finns på nya stadshuset i Huskvarna, Rumlaborgsgatan 1.

Barn- och ungdomskontor

Om mottagningsenheten beslutar att det ska göras en utredning lämnas det över till ett barn- och ungdomskontor. Det finns tre barn- och ungdomskontor; Väster, Söder och Öster.

Väster

Adress: Kaserngatan 10 (på A6)
551 89 Jönköping
Tel 036-10 50 00

För dig som bor på Centrum öster, Ekhagen, Österängen, Vättersnäs, Liljeholmen, A6-Ryhov, Rosenlund, Torpa, Mariebo, Centrum väster, Bäckalyckan, Bymarken, Dalvik, Skänkeberg,
Järstorp, Kortebo, Trånghalla, Bankeryd, Tenhult, Ödestugu.

Söder

Adress: Tornfalksgatan 11
556 14 Jönköping
Tel: 036/10 50 00

För dig som bor på Gräshagen, Tokarp, Råslätt, Lockebo, Barnarp, Odensjö, Gamla flygfältet, Fridhem, Ljungarum, Haga, Gamla Råslätt, Kettilstorp, Grästorp, Hovslätt, Norrahammar,
Flahult, Taberg, Månsarp, Bottnaryd, Mulseryd, Angerdshestra, Norra Unnaryd.

Öster

Adress: Rumlaborgsgatan 1
561 32 Huskvarna
Tel: 036-10 50 00

För dig som bor på Öxnehaga, Huskvarna, Norrängen, Brunstorp, Gråbo, Tormenås, Bråneryd, Egnahem, Jutaholm, Stensholm, Jöransberg, Hakarp, Lekeryd, Svarttorp, Järsnäs, Kaxholmen,
Skärstad, Gränna, Visingsö, Ölmstad.