Att vara barn och leva i en familj med våld

Här hittar du information för dig som är barn och upplever våld i familjen. Upplever du våld i familjen finns det stöd att få.

Panikknapp för enkelt kunna lämna sidan snabbt

Barn ska inte behöva uppleva våld i familjen. Det är förbjudet att utsätta barn för våld. Det är också förbjudet att låta barn se eller höra att någon i familjen utsätts för våld.

Att leva i en familj där det förekommer våld är ofta något som varken barn eller vuxna pratar om. Det blir en stor familjehemlighet. Men det är viktigt att veta att det finns stöd att få.

Vad är våld?

Våld kan vara slag, sparkar, knuffar eller örfilar. Men det kan också handla om psykiskt eller sexuellt våld.

Vad är våld i nära relation? 

Aldrig barnets fel 

Ibland tror barn att det är deras fel att det blir bråk mellan föräldrarna. Men det är alltid den som utsätter någon för våld som gör fel.

Barnets situation

Barn som lever i en familj där det förekommer våld berättar ofta att de till exempel har:

  • svårt att sova eller drömmer mardrömmar
  • svårt att äta
  • svårt att koncentrera sig
  • ont i magen
  • ont i huvudet
  • blir lätt arga i skolan eller på kompisar
  • känner behov av att veta och kontrollera så att inget händer den som utsätts för våld.

Prata med någon

Att berätta om att det förekommer våld hemma kan vara svårt. Fundera därför över om det finns någon person i din närhet som du litar på. Kanske kan du prata med någon lärare, skolsköterska, förälder, en äldre släkting eller en annan vuxen du känner dig trygg med. Du kan annars ta kontakt med vuxna som arbetar med barns situation som socialtjänsten, polisen, kurator på skolan eller personal på fritids.

Om situationen hemma blir hotfull och våldsam kan du alltid larma 112 och begära hjälp av polisen.

Stöd till barn som upplevt våld i hemmet

Barn som sett eller hört våld i familjen kan bära med sig upplevelser som påverkar hur de mår. Det är därför viktigt för barn att få prata om otäcka situationer de varit med om, speciellt om det är en nära person man upplevt skrämmande.

BRIS - Barnens rätt i samhället Länk till annan webbplats.

Stöd till dig som upplever våld i hemmet

Stöd till barn och unga

Frälsningsarmén Vårsol - hit kan barn och ungdomar vända sig till när det är jobbigt över att någon närstående inte mår bra Länk till annan webbplats.

Gruppverksamhet för barn och tonåringar som har det krångligt i familjen Länk till annan webbplats.

Rädda barnen Länk till annan webbplats.

KONTAKT

Råd och service för barn och ungdomar (via kontaktcenter) 
Telefon 036-10 50 00

Socialkontoren (via kontaktcenter)
Telefon 036 -10 50 00

Senast granskad/publicerad: