search
Sök
menu
Meny
Sök

Brottsförebyggande arbete

Kommunens förebyggande arbete mot brott handlar om att motverka kriminalitet bland ungdomar, skadegörelse, våldsbrott, stöld och tillgrepp samt organiserad brottslighet.

Brottsförebyggande rådet (Brå) Jönköpings kommun

Brå Jönköpings kommun består av representanter för kommunala förvaltningar, polisen och närsamhället. Ordförande är kommunens säkerhetssamordnare.  Rådet består för närvarande av:

  • Fastighetsägarna och Vätterhem
  • Företagarna, Jönköping City, Centrumledare A6 köpcenter och Jönköping Handel
  • Länstrafiken
  • Brottsofferjouren (BOJ)
  • Polisen
  • PRO
  • Kommunala förvaltningar (stadsbyggnadskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska kontoret, socialtjänsten, utbildningsförvaltningen)

Brå Jönköpings kommun samlas två gånger per år.

Arbetsgrupp Brå

Brås arbetsgrupp består av kultur- och fritidsförvaltningen, socialtjänsten, utbildningsförvaltningen och polisen. Ordförande är kommunens säkerhetssamordnare. 

Arbetsgruppen sammanträder fyra gånger per år.

Arbetsuppgifter

De planerade arbetsuppgifterna för Brå utgår från "Handlingsprogram trygghet och säkerhet 2015-2018". Samverkan sker inom områdena kriminalitet bland ungdomar, skadegörelse, våldsbrott, stöld och tillgrepp samt organiserad brottslighet. Satsningarna i handlingsprogrammet handlar bland annat om arbete bland barn och ungdomar samt åtgärder för att öka den upplevda tryggheten.

Förutom de planerade arbetsuppgifterna kommer Brå att arbeta med händelsebaserad planering av förebyggande insatser. Dessa i samband med större evenemang och skolavslutningar m.m.

Kontakt

Elin Isfall
Säkerhet och krisberedskap