search
Sök
menu
Meny
Sök

Skydd mot olyckor

Olyckor kommer alltid att inträffa, men det går att göra mycket för att förhindra att de inträffar. Det finns i kommunen ett tydligt samordnat arbete med skydd mot olyckor.

I Jönköpings kommun registreras relativt många personskador beroende på fallolyckor och trafikolyckor. I övrigt skiljer sig siffrorna inte speciellt jämfört med andra kommuner när det handlar om inträffade olyckor.

Varje år omkommer ungefär 40 personer till följd av olyckor i kommunen. 1 000 personer behöver sjukhusvård för att de skadat sig i olyckor. Skador på egendom på grund av olyckor beräknas kosta ungefär 100 miljoner kronor per år.

I kommunen omfattar arbetet med skydd mot olyckor följande områden:

  • Brandsäkerhet
  • Trafiksäkerhet
  • Vattensäkerhet
  • Fallprevention (förebyggande insatser mot fallolyckor)
  • Suicidprevention (förebyggande insatser mot suicid eller självmord)
  • Riskhänsyn i fysisk planering
  • Operativa insatser (räddningstjänstens beredskap och insatser)