Våld i nära relationer

Här hittar du information om det stöd som finns att få för dig som är utsatt för våld och för dig som utövar våld.

Våld i nära relation påverkar livet både för den som utsätts för våld och den som utövar våld. Det påverkar även barnen och anhöriga.

Om du befinner dig i akut fara ring polisen på telefon 112.

Panikknapp för enkelt kunna lämna sidan snabbt

För dig som är utsatt eller har varit utsatt för våld i nära relation

Den som utsätts för eller upplever våld i sin familj har rätt att få stöd från socialtjänsten. Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld och olika relationer som partner, familje- och släktrelationer. Våld får många negativa konsekvenser för de som lever med den. Det finns hjälp att få för alla i familjen. Du kan få hjälp även om våldet har upphört.

Vad är våld i nära relation?

Att vara barn och leva i en familj med våld

Hedersrelaterat våld

Mottagningen för våldsutsatta

Alternativ till våld (ATV)

Den som utsätts eller har varit utsatt för våld kan få stöd från följande:

Mottagningen för våldsutsatta (MFV) i Jönköpings kommun

Mottagningen för våldsutsatta
Kapellgatan 21, Jönköping
Tfn: 036-10 77 22
Telefontid:
Måndagar-fredag 8.30-15.30

Alternativ till våld Jönköpings län (ATV)
Rehabiliteringscentrum
Länssjukhuset Ryhov
Region Jönköpings län
www.1177.se.  Länk till annan webbplats.Sökord: våld
Tfn: 010-241 00 00

För dig som utsätter andra för våld

Finns det gånger som du går över gränsen och beter dig illa mot din partner? Har du bekymmer med att kontrollera din ilska så att din partner blir rädd? Har din partner reagerat över ditt beteende i hemmet eller någon annan person pratat med dig om detta?

Vad är våld i nära relation?

Att vara barn och leva i en familj med våld

Hedersrelaterat våld

Den som utövar våld kan få stöd från:

Alternativ till våld Jönköpings län (ATV)
Rehabiliteringscentrum
Länssjukhuset Ryhov
Region Jönköpings län
www.1177.se.  Länk till annan webbplats.Sökord: våld
Tfn: 010-241 00 00

Välj att sluta
Välj att sluta Länk till annan webbplats.
Tfn: 020-555666

För dig som är anhörig till någon som lever med hot och våld

Vad är våld i nära relation?

Anhörig till någon som lever med hot och våld

Att vara barn och leva i en familj med våld

Hedersrelaterat våld

Du som anhörig kan få rådgivning av:

Mottagningen för våldsutsatta (MFV) i Jönköpings kommun
Mottagningen för våldsutsatta
Kapellgatan 21, Jönköping
Tfn: 036-10 77 22
Telefontid:
Måndagar-fredag 8.30-15.30

Alternativ till våld Jönköpings län (ATV)
Rehabiliteringscentrum
Länssjukhuset Ryhov
Region Jönköpings län
www.1177.se.  Länk till annan webbplats.Sökord: våld
Tfn: 010-241 00 00

Länkar

Att bli utsatt för våld i nära relationer- Region Jönköpings län - vårdguiden 1177 Länk till annan webbplats.

Kvinnofridslinjen - en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld Länk till annan webbplats.

Kvinno- och tjejjouren i Jönköping - stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor Länk till annan webbplats.

Brottsofferjouren i Jönköping (BOJ) - en ideell förening som kostnadsfritt ger råd och stöd till den som blivit utsatt för eller bevittnat ett brott, och till anhöriga Länk till annan webbplats.

Polisen - har du blivit utsatt för brott anmäler du det till polisen Länk till annan webbplats.

RFSL Stödmottagning - för hbtqi-personer utsatta för trakasserier, hot och våld Länk till annan webbplats.

Jag vill veta - information till barn och unga som utsätts för brott Länk till annan webbplats.

Tjejjouren - vänder sig till unga tjejer som känner att de behöver någon att prata med Länk till annan webbplats.

Stödcentrum för unga brottsutsatta - vänder sig till dig som är under 21 år och har blivit utsatt för eller varit vittne till ett brott Länk till annan webbplats.

Storasyster - till dig som blivit utsatt för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp Länk till annan webbplats.

Ungdomsmottagning på nätet - för dig mellan 13 och 25 år - om våld och kränkningar Länk till annan webbplats.

Somaya kvinno- och tjejjour, stöttar kvinnor och HBTQ-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. Länk till annan webbplats.

Linnamottagningen - stödtelefon för tjejer och killar gällande hedersrelaterat våld och förtryck Länk till annan webbplats.

Terrafem - nätverk för kvinnor som utsätts eller utsatts för våld i nära relation  Länk till annan webbplats.

Tillsammans mot våld - stöd och hjälp till dig som är våldsutsatt och för dig som är våldsutövare Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad:

KONTAKT

Mottagningen för våldsutsatta
Tfn 036-10 77 22

Telefontid:
Måndagar -fredag 8.30-15.30

Socialjouren
Vid behov av kontakt med socialtjänsten utanför kontorstid, kontakta Socialjouren via SOS-Alarm 112