search
Sök
menu
Meny

Våld i nära relationer

Lever du i en relation där du är begränsad och där någon annan bestämmer över dig? Har du blivit hotad eller skrämd av din partner så att du känt dig rädd? Är du kontrollerad och får inte träffa vänner och andra som du själv skulle vilja?

Om du befinner dig i akut fara ring polisen på telefonnummer 112.

Panikknapp för enkelt kunna lämna sidan snabbt

För dig som är utsatt för våld

Den som utsätts för eller upplever våld i sin familj har rätt att få stöd från socialtjänsten. Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld och olika relationer som partner, familje- och släktrelationer. Våld får många negativa konsekvenser för de som lever med den. Det finns hjälp att få för alla i familjen.

Mottagningen för våldsutsatta

Att vara barn och leva i en familj med våld

Anhörig till någon som lever med hot och våld

Hedersrelaterat våld

För dig som mår dåligt efter att ha varit utsatt för våld i en nära relation, trots att relationen är avslutad

Mår du dåligt efter att ha varit utsatt för våld i en nära relation, trots att relationen är avslutad? Har du jobbiga minnesbilder? Svår att koncentrera dig? Tappat livsglädjen?

Det finns hjälp att få.

ATV Jönköpings län erbjuder psykologisk behandling för personer som kommit ur en relation där det förkommit våld men har utvecklat en lindrig till måttlig psykisk ohälsa på grund av tidigare utsatthet för våld i nära relation.

Behandlingen kan innehålla bland annat:

  • Fördjupad kunskap om hur våldet påverkat tankar, känslor och beteenden.
  • Lära ut metoder för att skapa en fungerande vardagsstruktur, med syfte att hitta en yttre och inre balans.
  • Effektiva strategier för att hantera svåra känslor, kroppslig anspänning, minnesbilder och/eller besvärande tankar.
  • Terapeutiskt arbete med traumatiska minnen/bearbetning av våldshändelser om de fortfarande påverkar negativt.

För att behandling ska bli så bra som möjligt har en del saker visat sig vara särskilt viktiga:

  • Att personen kan komma regelbundet
  • Att personen har en livssituation som gör det möjligt att fokusera på ett aktivt arbete med sig själv, med förändring av tankar, minnen, känslor och beteenden om skapar problem på lång sikt.

Alternativ till våld Jönköpings län (ATV)
Rehabiliteringscentrum
Länssjukhuset Ryhov
Region Jönköpings län
Tfn 010 – 241 10 10

E-post rehabliteringscentrum.jonkoping@rjl.se

För dig som utsätter andra för våld

Finns det gånger som du går över gränsen och beter dig illa mot din partner? Har du bekymmer med att kontrollera din ilska så att din partner blir rädd? Har din partner reagerat över ditt beteende i hemmet eller någon annan person pratat med dig om detta?

Den som utövar våld kan få stöd från följande:

Mottagningen för våldsutsatta (MFV)
Johannes Einemo, Socialsekreterare för våldsutövande
Jönköpings kommun
Tfn: 036-10 31 03
E-post: johannes.einemo@jonkoping.se

Alternativ till våld Jönköpings län (ATV)
Rehabiliteringscentrum
Länssjukhuset Ryhov
Region Jönköpings län
www.1177.se. länk till annan webbplatsSökord: våld
Tfn: 010-241 00 00

Välj att sluta
Välj att slutalänk till annan webbplats
Tfn: 020-555666

Kontakt

Mottagningen för våldsutsatta
Tfn 036-10 77 22

Telefontid:
Måndagar -fredag 8.30-15.30