search
Sök
menu
Meny
Sök

Att vara barn och leva i en familj med våld

Om du ser någon av din förälder bli slagen blir du förmodligen mycket orolig. Du kanske också utsätts för våld eller hot.

Panikknapp för enkelt kunna lämna sidan snabbt

Att leva i en familj där någon vuxen är våldsam är ofta något som varken barn eller vuxna pratar om. Det blir en stor familjehemlighet. Men det är viktigt att veta att det finns fler barn som har det så i sina familjer.

Vad är våld?

Våld är slag, sparkar, knuffar eller örfilar. Våld är också att bli förbjuden att gå ut, att inte få träffa sina kompisar eller att få sina saker eller leksaker förstörda. I Sverige finns lagar som förbjuder våld. 

Aldrig barnets fel 

Ibland tror barn att det är deras fel att det blir bråk mellan föräldrarna. De kan även tro att de kan förhindra det genom att t.ex. vara tysta och inte bråka så mycket. Det är viktigt att komma ihåg att det aldrig är barnets fel att en förälder slår en annan förälder. Det är alltid den som slår som har ansvaret.

Barnets situation

Barn som lever i en familj där det finns en våldsam förälder berättar ofta att de till exempel har:

  • svårt att sova eller drömmer mardrömmar
  • svårt att äta
  • svårt att koncentrera sig
  • ont i magen
  • ont i huvudet
  • blir lätt arga i skolan eller på kompisar
  • känner behov av att veta och kontrollera så att inget händer den som utsätts för våld

Prata med någon

Att berätta om att det förekommer våld hemma kan vara svårt. Fundera därför över om det finns någon person i din närhet som du litar på. Kanske kan du prata med någon lärare, skolsköterska, förälder eller en äldre släkting. Du kan dessutom ta kontakt med vuxna som arbetar med barns situation som socialtjänsten, polisen, en kurator på skolan eller personal på fritids.

Om situationen hemma blir hotfull och våldsam kan man alltid larma 112 och begära hjälp av polisen.

Stöd till barn som upplevt våld i hemmet

Barn som varit vittne eller åhörare av våld i familjen kan bära med sig upplevelser som påverkar hur de mår.

Att inte visa någon reaktion betyder inte att det inte känns inuti eller att man glömt bort det man sett eller hört. Det är därför viktigt för barn att få berätta och prata om otäcka situationer man varit med om, speciellt om det är en nära person man upplevt skrämmande.

Individuellt stöd

Trappan-samtal är ett stöd för barn att bearbeta traumatiska händelser.

Samtalen är strukturerade och passar för barn från fyra år och uppåt. Vi som arbetar med Trappan-samtal finns på familjecentraler, Socialtjänstens familjebehandling och Frälsningsarméns familjecenter.

Kontakt

Råd och service för barn och ungdomar
Tfn 036-10 26 55