search
Sök
menu
Meny
Sök

Hedersrelaterat våld

Lever du i en familj eller släkt där du är utsatt för våld, kontroll och hot? Finns det saker som du vill göra men inte får? Är det saker som du får göra som du inte vill?

Panikknapp för enkelt kunna lämna sidan snabbt

Kanske lever du i ett sammanhang som är präglat av tänkande kring heder?

Hedersrelaterat våld är handlingar som motiveras med att den som utsätts har skadat familjens heder. Våldet kan utövas av flera personer och sanktioneras av familj/släkt. Den centrala tanken är att kollektivets heder är kopplat till kvinnornas sexualitet. Kvinnans oskuld är central och både faktiska och påstådda sexuella beteenden kopplas till familjens heder. Hot, kontroll och våld kan användas för att återupprätta hedern eller hindra att den förloras.

Hedersvåld kan drabba både kvinnor och män, flickor och pojkar. Särskilt utsatt kan den vara som är HBT-person. En viktig del i hedersvåldet är att den som är utsatt ofta har ett starkt begränsat livsutrymme.

Känner du igen dig i något av dessa påståenden:

 • Du blir kontrollerad eller tvingas kontrollera någon i familjen
 • Du får inte vara med på alla lektioner i skolan
 • Du får inte delta i SFI-undervisning
 • Du får inte gå ut själv
 • Du har krav på att vara oskuld innan giftermål
 • Du får inte välja eller ha pojkvän/ flickvän/ partner
 • Du blir tvingad eller pressas att gifta dig
 • Du blir hotad att föras bort till utlandet
 • Du blir hotad och/eller dödshotad
 • Du blir kränkt och/eller slagen
 • Du blir utfryst från familjen om du inte gör det som förväntas av dig
 • Du får inte bestämma över din framtid eller utformningen av ditt liv själv

Behöver du prata med någon om hur du har det? Det finns flera sätt att ta kontakt. Om du är ung kan en kurator, skolsköterska eller annan personal på din skola vara en första kontakt. Ett annat alternativ kan vara att kontakta ungdomsmottagningen på telefon 036-32 98 80 eller 036-32 98 87.

Om du har behov av stöd från socialtjänsten kan ovanstående personer hjälpa dig till kontakt med socialtjänstens mottagningsgrupp eller så tar du kontakt via kommunens kontaktcenter på telefon 036- 10 50 00.

Om du är över 18 år kan du söka stöd på Mottagningen för våldsutsatta som du når på telefon 036-10 77 22.