Avgift för stöd från socialförvaltningen, frågor och svar

Här samlar vi information till dig som har frågor om avgiften eller om den inkomstförfrågan som vi skickar hem till dig.

Avgiften för det stöd du får från socialförvaltningen beräknas på din inkomst och din boendekostnad och vi behöver därför de uppgifterna så att du betalar rätt avgift för stödet.

Du är också välkommen att ringa en avgiftsadministratör på telefon 036-10 54 00 om du har frågor.

Det är redan ifyllda uppgifter på inkomstförfrågan, måste jag skicka in?

Ja det behöver du göra. Det är endast uppgifter från pensionsmyndigheten och försäkringskassan som är förtryckta på inkomstförfrågan. Övriga inkomster och boendekostnad behöver du själv fylla i.

Vilka insatser är avgiftsbelagda?

Kommunens olika avgifter som omfattas av avgiftssystemet är följande:

  • Avgift för hjälp i hemmet (ordinärt boende)
  • Avgift för hemteam
  • Avgift för trygghetslarm
  • Avgift för äldreboende med hemtjänstavgift
  • Avgift för äldreboende med helinackordering
  • Avgift för gruppbostad?
  • Avgift för vistelse på korttidsenhet
  • Avgift för hemsjukvård
  • Avgift för boendestöd
  • Matkostnader

Vad innebär avgiftsutrymme?

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

+ Nettoinkomst
– Boendekostnad
– Minimibelopp
– Ev. individuell justering om särskilda skäl finns
————————————————————————
= Avgiftsutrymme

Hur ofta skickar ni ut inkomstförfrågan?

I januari varje år får du hem en inkomstförfrågan som ska besvaras med aktuella uppgifter.

Jag har fått en inkomstförfrågan. Jag har ju redan svarat på en inkomstförfrågan i oktober. Behöver jag skicka in igen?

Ja, du behöver skicka in igen. Inkomstförfrågan som du svarade på i oktober gällde för just det aktuella året. I januari får man en ny inkomstförfrågan som gäller för innevarande år. 

Hur ofta ska jag skicka in uppgifter?

Vid förändring av inkomst eller boendekostnad ska du skicka in nya uppgifter.

Både jag och min make/maka har fått en inkomstförfrågan. Räcker det med att vi skickar in en av dem?

Det räcker att ni skickar in en inkomstförfrågan, förutsatt att alla uppgifter för er båda är ifyllda.

Varför vill ni ha min makes/makas inkomstuppgifter?

Eventuell makars inkomster slås ihop och delas på två, även om enbart ena parten har insatser. Därför behöver vi bådas uppgifter på inkomstförfrågan för att avgiften ska bli rätt.

Varför har jag fått en inkomstförfrågan? Jag har ingen hjälp från Jönköpings kommun.

Har du fått en inkomstförfrågan så har du fått hjälp från Jönköpings kommun. Du har biståndsbeslut för t.ex. trygghetslarm/matkorg i hemmet/ hemsjukvård/boendestöd/korttidsvård.

Vad är maxtaxa?

Maxtaxa är det belopp som regeringen varje år fastställer som högsta avgift för vård- och omsorg.

Om jag accepterar maxtaxa måste jag ändå skicka in blanketten?

Ja.

Behöver jag svara på inkomstförfrågan om jag bara har trygghetslarm eller hemsjukvård?

Ja. Inkomstförfrågan ska besvaras för att avgiften ska beräknas utifrån inlämnade uppgifter. Om du inte lämnar in aktuella uppgifter alternativt väljer att acceptera maxtaxa, kommer din avgift att beräknas på aktuell maxtaxa.

Kan jag lämna nettoinkomster för pensionen? Jag har inte "bruttot".

Ja, men då behöver du skriva "netto" efter beloppet. Vi beräknar bruttot med 30 procent skatt.

Jag har dubbel boendekostnad nu när jag har flyttat till äldreboende. Kan ni ge bidrag för hyran?

Nej, vi ger inget bidrag för hyran/hyrorna. Däremot kan vårdavgiften komma att jämkas eftersom vi vid beräkning av avgiften räknar med en dubbel boendekostnad, i max 3 månader.

Får jag ett svarskuvert?

Kommunen skickar inte med något svarskuvert. Däremot arbetar kommun för att du i framtiden ska kunna lämna in din inkomstförfrågan digitalt.

Kan ni ändra mitt tilltalsnamn?

Nej, det kan vi inte. Det är Skatteverket i Jönköping som du ska vända dig till. Detta är avgiftsfritt. Telefon: 077-156 75 67

Frågor om fakturan

Hur läser jag min faktura?

Fakturan innehåller uppgifter om insatser du haft specificerade enligt nedan:

Period

Anger tidsperiod (fr.o.m.-t.o.m) som du haft möjlighet att få beviljad insats.

Benämning

Anger vilken insats avgiften avser.

Antal

Anger antal dagar som du haft möjlighet att få insats. Om antal möjliga dagar omfattar en hel månad blir antal 1, det vill säga en månad. Insatsen matportioner anges alltid i antal stycken.

Enhet

Anges inte på fakturan.

Á pris

Anger kronor/enhet (styck, dagar, månad).

Belopp

Anger den totala summan för t.ex. levererade matportioner

Jag har städning/tvätt bara 2 gånger per månad, men på fakturan står "Antal 15"? Varför det?

Den månaden som du påbörjar hjälpen kommer fakturan att bli uppdelad i en tidsperiod. T.ex. om du påbörjat hjälpen den 16:e så kommer tidsperioden 16:e till 30:e att vara "Antal 15" på fakturan.

Jag har avsagt mig insatser, men fakturan är på samma belopp som tidigare. Varför?

Man betalar 450 kr/timme upp till sitt avgiftsutrymme eller upp till aktuell maxtaxa. Detta innebär att om man till exempel går ner i tid från 20 timmar till 10 timmar per månad, så kommer avgiften att bli densamma.

Varför är vår hjälp delad? Det är bara makan de städar åt, jag har ingen hjälp.

Du får en individuell faktura. Städ, tvätt och inköp är alltid gemensamma insatser och hälften av den beviljade tiden läggs på var och en.

Senast granskad/publicerad: