Bli stödfamilj till barn eller ungdom med en funktionsnedsättning

Här finns information för dig som vill bli stödfamilj till barn eller ungdom med funktionsnedsättning.

Som stödfamilj tar du emot ett barn eller en ungdom med funktionsnedsättning i ditt hem, vanligtvis en helg i månaden. Syftet är att ge vårdnadshavare avlastning, och att barnet/ungdomen ska få ett miljöombyte.

Att vara stödfamilj är ett uppdrag som kräver engagemang och intresse för människor. Däremot krävs ingen särskild utbildning eller specifik erfarenhet av funktionsnedsättning. Du behöver vara minst 25 år för att bli stödfamilj. En stödfamilj kan se ut på många olika sätt. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående med eller utan barn.

För att bli stödfamilj görs en utredning om lämplighet. I den ingår intervju, registerutdrag, hembesök samt referenstagning.

Du får ett arvode och ersättning för omkostnader.

Vem behöver en stödfamilj?

Barn med psykiska, neuropsykiatriska, intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar kan behöva en stödfamilj.

Hur blir jag stödfamilj?

Skicka gärna in en intresseanmälan via e-tjänsten nedan så hör vi av oss.

Rapportera dagar

Här kan du som är stödfamilj rapportera sammanställning över vilka datum du har haft barnet eller ungdomen hos dig.

KONTAKT

Liselott Arvidsson
Samordnare stödfamilj funktionshinderomsorgen

Telefon: 036-10 79 17

E-post: liselott.arvidsson@jonkoping.se

Niklas Norén
Enhetschef funktionshinderomsorgen

Telefon: 036-10 25 20

E-post: niklas.noren@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: