Stiftelser för utdelning till föreningar i Lekeryd

Här läser du mer om stiftelser som finns att söka bidrag ur för föreningar eller andra som verkar inom f.d. Lekeryds kommun/Svarttorps församling.

Adlerbeths donation

Bidrag delas ut inom Svarttorps församling till organisationer m.fl. som bedriver ungdomsverksamhet eller inspirerar till yrkesutbildning (jordbruk med mera).

Anders Svenssons donation

Bidrag utdelas inom före detta Lekeryds kommun enligt följande:

  • till behövande barn och äldre, vars behov ej tillgodoses på annat sätt
  • till föreningar och organisationer för barn- och äldreverksamhet.

Innehåll och ansökningsdatum för ovan donationer

Ansökan skickas till Jönköpings kommun, Stadskontoret, Finans- och bolagsavdelningen, 551 89 Jönköping.
Sista ansökningsdag är den 30 april 2023.

Ansökan ska innehålla en kortfattad motivering om varför man söker medel ur fonden och önskat belopp.

Ansökan ska även innehålla sökandens namn och fullständig postadress, bankuppgifter inkl. clearing- och kontonummer eller bankgironummer.  Dessutom ska aktuell kontaktpersons fullständiga namn, postadress, telefonnummer och e-postadress anges.

KONTAKT

Senast granskad/publicerad: