Anhörig till person med demenssjukdom (kognitiv sjukdom)

Här finns information för dig som är anhörig till en person med demens (kognitiv svikt).

Du som är anhörig till någon som har en demenssjukdom har möjlighet att få råd och stöd av oss i demensteamet. Detta kan innebära samtal kring bemötande, kommunikation och miljö.

Vi ger även råd och stöd till dig som har demenssjukdom/kognitiv svikt och till personal i Jönköpings kommun. Stödet kan ges via telefon, e-post, träffar i våra lokaler eller på annan plats.

Vill du att vi kontaktar dig?

Fyll i namn och telefonnummer så kontaktar vi dig inom en vecka.

Jag nås enklast via:
Jag nås enklast via:


Informationsträffar - för dig som lever nära en person med demenssjukdom

Informationsträffar

Demensteamet bjuder in till en informationsträffar för dig som lever nära en person med demenssjukdom. Vid denna träff tar vi upp sjukdomens konsekvenser och hur man kan underlätta för personer med demenssjukdom.

Nya tider för informationsträffar publiceras inom kort.

När:

Var:

Anmälan: Anhörigtödsteamet tel 036-108010 eller via mail anhorigstod@jonkoping.se

Café Torpa - för dig med demenssjukdom och för anhöriga

På Café Torpa får du som har en demenssjukdom möjlighet att möta andra i liknande situation. Vi fikar och samtalar om stort och smått. Innehållet för våra träffar planeras utifrån era önskemål och behov.

För dig som är anhörig finns under tiden möjlighet att träffa en anhörigkonsulent för att få mer information om vårt anhörigstöd och vad vi kan erbjuda dig.

Datum: 6 april, 20 april, 4 maj, 1 juni, 15 juni

Dag och tid: Vi träffas varannan torsdag kl 14.00-15:30.

Plats: Seniorernas Hus, Klostergatan 69 Jönköping.

KONTAKT

Kontaktcenter
Telefon: 036-10 50 00

Du når oss säkrast mellan 8.00- 9.00 på vardagar.

E-post: demensteamet@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: