Hedersrelaterat våld och förtryck

Här finns stöd för dig som lever i en familj eller släkt där du är utsatt för våld, kontroll och hot.

Panikknapp för enkelt kunna lämna sidan snabbt

Finns det saker som du vill göra men inte får? Finns det saker som du måste göra även du inte vill?Kanske lever du i ett sammanhang som är präglat av tänkande kring heder?

Hedersrelaterat våld och förtryck är handlingar som motiveras med att den som utsätts har skadat familjens heder. Våldet kan utövas av flera personer och sanktioneras av familj/släkt.

När hedersrelaterat våld och förtryck riktar sig mot kvinnor/flickor är den centrala tanken att kollektivets heder är kopplat till kvinnans/flickans sexualitet, oskuld och faktiska eller påstådda sexuella beteenden. Hedersrelaterat våld och förtryck kan drabba även män/pojkar. Särskilt utsatt kan den vara som är hbtqi-person.

Hot, kontroll och våld kan användas för att återupprätta hedern eller hindra att den förloras. En viktig del i hedersvåldet är att den som är utsatt ofta har ett starkt begränsat livsutrymme.

Känner du igen dig i något av dessa påståenden:

 • Du blir kontrollerad eller tvingas kontrollera någon i familjen
 • Du får inte vara med på alla lektioner i skolan
 • Du får inte delta i SFI-undervisning
 • Du får inte gå ut själv
 • Du har krav på att vara oskuld innan giftermål
 • Du får inte välja eller ha pojkvän/ flickvän/ partner
 • Du blir tvingad eller pressas att gifta dig
 • Du blir hotad att föras bort till utlandet
 • Du blir hotad och/eller dödshotad
 • Du blir kränkt och/eller slagen
 • Du blir utfryst från familjen om du inte gör det som förväntas av dig
 • Du får inte bestämma över din framtid eller utformningen av ditt liv själv

Stöd till den som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck

Behöver du prata med någon om hur du har det? Det finns flera sätt att ta kontakt. Om du är ung kan en kurator, skolsköterska eller annan personal på din skola som du litar på vara en första kontakt.

Ett annat alternativ för dig som är 13-21 år kan vara att kontakta ungdomsmottagningen på telefon 036-32 98 80 eller 036-32 98 87.

Ungdomsmottagningen Jönköping Länk till annan webbplats.

Om du har behov av stöd från socialtjänsten kan ovanstående personer hjälpa dig till kontakt med socialtjänstens mottagning för barn och unga eller så tar du kontakt via kommunens kontaktcenter på telefon 036-10 50 00.

Stöd till barn och unga

Om du är över 18 år kan du söka stöd på Mottagningen för våldsutsatta som du når på telefon 036‑10 77 22.

Mer om mottagningen för våldsutsatta

Senast granskad/publicerad: