Omsorg och hjälp, teckenspråk

I krissituationer sänds ett viktigt meddelande ut till allmänheten, ett så kallat VMA. Döva och hörselskadade kan få VMA via SMS.

Alla människor som har en registrerad mobil i ett drabbat område kan få ett sms med VMA. Med registrerad mobil innebär att användaren har ett abonnemang hos en mobiloperatör och en gatuadress kopplat till abonnemanget. Du behöver inte registrera dig särskilt för att få VMA utan detta sker automatiskt.

Än så länge finns dock ingen möjlighet att du som besökare i ett drabbat område får ett sms om VMA.

Senast granskad/publicerad: