Kontaktman och genomförandeplan, teckenspråk

För att kunna ge en god omvårdnad och så bra omsorg som möjligt är en i personalen din kontaktman. Kontaktmannen har till uppgift att vara särskilt behjälplig vid frågor som berör dig och bör ha en helhetssyn kring dina individuella behov.

Du och din kontaktman planerar hur insatserna ska genomföras och skriver detta i en genomförandeplan. Uppföljning av planen sker en gång per år.

Senast granskad/publicerad: