Trafik och infrastruktur, teckenspråk

Väl fungerande vägar och kollektivtrafik är viktigt. Oavsett vilket sätt du färdas på ska du kunna göra det enkelt och säkert.

Jönköpings kommun jobbar med såväl gatuunderhåll och trafiksäkerhet som kommunikationer. Saker som de allra flesta av oss är beroende av i vårt dagliga liv.

Letar du efter någonstans att parkera? Jönköpings kommun har gott om parkeringsplatser, både på mark och i parkeringshus.

Har du synpunkter på hur gator, cykelvägar och gångbanor sköts eller vill du veta mer om parkering, kontakta Kontaktcenter 036-10 50 00.

Senast granskad/publicerad: