search
Sök
menu
Meny
Sök

Om webbplatsen

Målet för webbplatsen är att vara en central plats för information om Jönköpings kommun.

Primär målgrupp är medborgare i Jönköpings kommun. Webbplatsen vänder sig även till:

  • näringslivet
  • presumtiva invånare
  • studenter
  • besökare och turister

Webbplatsen ska vara till största möjliga nytta för besökaren och ge saklig information om kommunen.

Kontakterna och kommunikationen mellan kommunen och omvärlden ska underlättas.

Vår tillgänglighetsredogörelse hittar du här