Avfall och återvinning, teckenspråk

Vi arbetar efter något som heter avfallstrappan. Den innebär att man i första hand ska minimera mängden avfall. Sedan ska vi återanvända, återvinna och energiutvinna avfallet. I sista hand ska det som inte går att ta hand om på annat sätt deponeras.

Förpackningar och tidningar, teckenspråk

Som villaägare kan du välja ett abonnemang som heter fastighetsnära insamling. Det innebär att du får två sopkärl hemma så du kan sortera dina förpackningar och tidningar direkt i kärlen. Här sorterar du ut tidningar, plast-, metall- och pappersförpackningar samt färgat och ofärgat glas var för sig. Det finns också ett fack för matavfall och ett fack för restavfall i kärlen. Du får även en behållare där du kan lägga uttjänta småbatterier och lampor.

Vill du inte ha fastighetsnära insamling lämnar du dina förpackningar och tidningar på en återvinningsstation. Du kan även lämna småbatterier på återvinningsstationen. Stationerna finns placerade runt om i kommunen. Följ länken nedan för att hitta din närmast återvinningsstation.

Plast-, pappersförpackningar och tidningar kan återvinnas 5-7 gånger innan de återvinns genom förbränning och blir värme och el. Av plastförpackningarna görs nya produkter, bl.a. utemöbler i plast. Tidningarna blir nya tidningar och till slut blir det toalettpapper. Pappersförpackningarna blir nya förpackningar.

Av metallförpackningar görs nya förpackningar, men också järnvägar och motordelar till bilar. Glasförpackningar blir nya förpackningar, men också byggnadsisolering. Glas och metall kan återvinnas hur många gånger som helst!

Matavfall och restavfall, teckenspråk

Som fastighetsägare väljer du om du vill sortera ut ditt matavfall utifrån val av abonnemang. Bor du i flerfamiljshus måste du följa hyresvärdens/ bostadsrättsföreningens anvisningar.

Till matavfall räknas mejeriprodukter, kött och fiskrens, skal från grönsaker och rotfrukter, bröd, pasta och kaffesump. Detta lägger du i papperspåsar som tillhandahålls av kommunen. Det är viktigt att vi inte får med plast ihop med matavfallet. Matavfallet körs sedan till mottagningsanläggningen på Torsvik där vi gör biogas och biogödsel.

Det brännbara avfallet lägger du i plastpåsar. Det kan vara t.ex. kuvert, blöjor, kattsand och disktrasan. Det brännbara avfallet körs till förbränningsanläggningen på Torsvik där det bränns och blir värme och el.

Sortergården, teckenspråk

I kommunen finns ett antal sortergårdar utplacerade. Sortergårdarna är till för hushållens grovavfall och farliga avfall. Grovavfall är sådant avfall som är för stort för att få plats i avfallskärlet.

På några av gårdarna finns även prylbodar där du kan lämna saker du inte längre vill ha, men som är i för bra skick för att slängas. Vi samarbetar med hjälporganisationer som tar hand om sakerna från prylbodarna. De säljer sedan sakerna i sina respektive second handbutiker.

På sortergårdarna kan du lämna bland annat

 • farligt avfall
 • elavfall
 • trädgårdskompost
 • metallskrot
 • wellpapp
 • tryckimpregnerat trä
 • trä
 • restavfall
 • sten och betong
 • deponirest
 • gips
 • hårdplast
 • textilier
 • stoppmöbler och fallfrukt.

Farligt avfall och elavfall kan skada människor, djur och natur om det hamnar på fel ställe. Därför är det viktigt att du lämnar det till sortergårdarna så det tas om hand på ett säkert sätt. Som farligt avfall räknas bland annat

 • bilbatterier
 • spillolja
 • avfettningsmedel
 • lacknafta
 • aceton
 • färg
 • lack
 • lim
 • rengöringsmedel
 • sprayburkar
 • bekämpningsmedel

Märk alltid förpackningen med innehållet om du inte lämnar in i originalförpackningen. Blanda aldrig ihop farligt avfall. Det allra mesta du lämnas till sortergården återvinns på ett eller annat sätt och bara en liten del ca 1% hamnar på deponi eller soptipp som det också kallas.

Du hittar öppettider och var sortergårdarna finns om du följer länken nedan.

Senast granskad/publicerad: