Gymnasieskola, teckenspråk

I Jönköping finns alla nationella program. De inriktningar som inte erbjuds här kan du läsa någon annanstans i landet. Det finns ungefär 6000 gymnasieelever i Jönköping. Många studerar i Jönköping, men reser hit från andra kommuner, eller bor inackorderade.

Utbildningen i gymnasiesärskolan är till för ungdomar som inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav, på grund av utvecklingsstörning eller hjärnskada.

Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad för dem.

Senast granskad/publicerad: