Gymnasieskola, teckenspråk

I Jönköping finns alla nationella program. De inriktningar som inte erbjuds här kan du läsa någon annanstans i landet. Det finns ungefär 6000 gymnasieelever i Jönköping. Många studerar i Jönköping, men reser hit från andra kommuner, eller bor inackorderade.

Ungdomar som inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav, på grund av utvecklingsstörning eller hjärnskada, går i en anpassade gymnasieskola. Den anpassade gymnasieskolan ger elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad för dem.

Senast granskad/publicerad: