Modersmål, teckenspråk

Modersmålsenheten erbjuder modersmålsstöd/undervisning för ca 2800 barn/elever. Vi erbjuder modersmålsundervisning till kommunala och enskilda förskolor, grund- och gymnasieskolor och fristående skolor i vår kommun.

Forskning visar att undervisning i modersmålet underlättar lärandet i både svenska och andra ämnen. Modersmålet har även stor betydelse för dessa elevers identitet och självkänsla.

Vi har undervisning i modersmålet svenskt teckenspråk i grundskolan. Vårdnadshavare ansöker om modersmål för sina barn i januari månad inför ett nytt läsår. Ansökan gör man på den skolan där barnet går.

Senast granskad/publicerad: