Skolskjuts, teckenspråk

Skolskjuts anordnas för elever i grundskola och förskoleklass. Riktlinjerna utgår bland annat från avståndet till skolan. Via en databas kan du söka rutter för skolskjutsen.