Om organisationen Jönköpings kommun, teckenspråk

Jönköpings kommun är en politiskt styrd organisation med ca 11 000 anställda och ca 500 förtroendevalda. Högsta beslutande organet i kommunen är kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige sammanträder vanligtvis sista torsdagen i varje månad och du kan följa mötet via webb-tv eller lokal-TV. Jönköpings kommun var den första kommun som erbjuder kommunfullmäktige på teckenspråk.

Senast granskad/publicerad: