Äldreboende, teckenspråk

Äldreboende (särskilt boende) är ett boende för dig som inte klarar av att bo på egen hand.

Du som trots olika stödåtgärder inte längre kan bo kvar i din nuvarande bostad kan ansöka om äldreboende hos biståndshandläggare i kommunen.

Hos biståndshandläggaren får du information och vägledning om hur du ansöker och vilken hjälp som finns att få. Biståndshandläggaren är den myndighetsperson som fattar beslut om hjälp med stöd av socialtjänstlagen.

Du beviljas bostad i äldreboende utifrån dina individuella behov av omsorg och vård.