Äldreboende, teckenspråk

Äldreboende (särskilt boende) är ett boende för dig som inte klarar av att bo på egen hand.

Du som trots olika stödåtgärder inte längre kan bo kvar i din nuvarande bostad kan ansöka om äldreboende hos biståndshandläggare i kommunen.

Hos biståndshandläggaren får du information och vägledning om hur du ansöker och vilken hjälp som finns att få. Biståndshandläggaren är den myndighetsperson som fattar beslut om hjälp med stöd av socialtjänstlagen.

Du beviljas bostad i äldreboende utifrån dina individuella behov av omsorg och vård.

Så här ansöker du om en plats på äldreboende, teckenspråk

När du är i behov av bostad på ett äldreboende ansöker du om plats hos kommunens biståndshandläggare. Du når dessa via kommunens kontaktcenter på tfn 036-10 50 00.

Du och biståndshandläggaren kommer överens om en tid för hembesök. Vid hembesöket samtalar ni om ditt behov av hjälp och om de förutsättningar som krävs för att få bo på ett äldreboende. Biståndshandläggaren gör en utredning av ditt behov av hjälp och prövar enligt Socialtjänstlagen om du har rätt till en lägenhet i ett äldreboende. I de flesta fall prövar vi om tillräcklig hjälp kan ges i ditt nuvarande hem.

Senast granskad/publicerad: